Utbildningar vid UKK

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation är värd för många olika program på grund- och avancerad nivå, samt ett stort antal fristående kurser.

Program och kurser

Ta del av alla program och kurser på UKK

Uppdragsutbildningar

Mälardalens högskola erbjuder kompetensutveckling för förskole- och skolpersonal med kurser för att kunna möta nyanländs elever, lärarlyftet och rektorsprogrammet.