Annaliina Gynne

Jag är doktor i didaktik vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola. Mina forskningsintressen omfattar språkande, litteracitet och lärande i olika kontexter.

Jag disputerade den 2 september 2016 med avhandlingen Languaging and social positioning in multilingual school practices - Studies of Sweden Finnish middle school years. Opponent vid disputationen var Fritjof Sahlström, Åbo Akademi/Helsingfors universitet. Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling som består av fyra studier och en kappa. Avhandlingen hittar du här och mer information om projektet DIMuL (Doing Identity in and through Multilingual Literacy Practices) som knyter an till avhandlingen hittar du här. Du kan också klicka dig vidare via länken på vänstermenyn.

2016-2017 arbetar jag som forskare i projektet LOOP (Lärarpraktiker online/offline) där intresset ligger i att studera lärares kontakt med elever i fysiska och virtuella klassrum. Jag fungerar även som samordnare för utbildningsinsatser kring nyanländas lärande och koordinerar det regionala samarbetet mellan huvudmän inom samma fält. Som lärare möter du mig i höst på kursen Invandring och kulturmöten.

Under våren 2014 var jag sk. "visiting doctoral student" vid projektet " Language and Superdiversity: (Dis)identification in social media " vid Jyväskylä universitet i Finland.

 

Fotograf: Johan Tollén.