Om mig - Karl Lundengård

Programsamordnare masterprogrammet Teknisk matematik, Adjunkt, Doktorand i Tillämpad matematik

 

Intresserad av att läsa masterprogrammet i Teknisk matematik? Jag svarar gärna på frågor!

Hemsida för masterprogrammet i Teknisk matematik

Vill du veta mer om min forskning?

Länk till min licentiat uppsats (EN)

Länk till populärvetenskaplig presentation av forskning inom elektromagnetisk kompatibilitet. (SV)

Länk till presentation av forskning i min licentiatuppsats. (EN)