Om mig - Karl Lundengård

Programsamordnare masterprogrammet Teknisk matematik, Adjunkt, Doktorand i Tillämpad matematik

 

Intresserad av att läsa masterprogrammet i Teknisk matematik? Jag svarar gärna på frågor!

Hemsida för masterprogrammet i Teknisk matematik

Vill du veta mer om min forskning?

Länk till populärvetenskaplig föredrag om min forskning inom elektromagnetisk kompatibilitet. (SV)

Länk till föreläsning om delar av den forsking jag presenterade i min licentiat. (EN)