Om mig - Karl Lundengård

Programsamordnare masterprogrammet Teknisk matematik, Adjunkt, Doktorand i Tillämpad matematik