Forskning

Jag sitter i Editorial Board för Social Justice Research. Min forskning spänner över både matematik och beteendevetenskap.

  • Mitt matematiska arbete spänner över kombinatorik och sannolikhetslära, spelteoretisk och evolutionär modellering, samt mathematikdidaktik.
  • Mitt beteendevetenskapliga arbete behandlar frågor om samarbete och korruption, individuell och social inlärning, samt evolution av sociala institutioner - överskridande disciplingränser mellan biologi, psykologi, sociologi, ekonomi, statsvetenskap och antropologi.

För 2010-2013 har jag ett stort anslag från Vetenskapsrådet för projektet Kulturarvsprocesser. Detta projekt utförs vid Centrum för evolutionär kulturforskning (CEK). Huvuddelarna i detta projekt är:

  • Formell modellering av processer för kulturellt arv 
  • Laboratoriestudier av processer för kulturellt arvl.
  • Fallstudier av kulturellt arv: språk, samhällsskick, mm 

Jag har ytterligare ett anslag från Vetenskapsrådet för projektet  Stokastiska processer på heltalspartitioner: asymptotiska former och omsättning på topplistor (2011-2014), som finansierar doktoranden Markus Jonsson.