Kimmo Eriksson

Jag är anställd som professor i matematik/tillämpad matematik med inriktning mot diskret matematik.

 

Jag är också gästprofessor på Centrum för evolutionär kulturforskning vid Stockholms universitet.