Diverse information från Avd. för tillämpad matematik

Här kommer vid behov olika slag av information från Avdelningen för tillämpad matematik att publiceras.

Kurstillfällen och posistioner läsåret 2014-15 för Avdelningen för tillämpad matematik (xlsx 24 kB)

Kurstillfällen och positioner läsåret 2013-14 för Avdelningen för tillämpad matematik (xlsx 21 kB)

Kurstillfällen och positioner läsåret 2012-13 för Avdelningen för tillämpad matematik (xlsx 20 kB)