Per Sund, universitetslektor i kemi

Universitetslektor i kemi, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, MDH. Jag undervisar på Lärarprogrammet, forskar i Utbildning för hållbar utveckling och Naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Tidigare anställningar

Universitetslektor i kemi, 50 procent (50% tjänstledig), Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, MDH (från 2008-11-01 – 12-04-01)

samt 

Koordinator och biträdande vetenskaplig ledare, Nationella forskarskolan för utbildning och hållbar utveckling, 50 procent, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet (från 2008-11-01 – 12-04-01)

Världsnaturfonden ca 50% (2008-09-01 – 2009-04-01)

Universitetsadjunkt Mälardalens högskola (2000-2008)

Lärare på gymnasiet Eskilstuna, Ma-Nk-KeA (1993-2000)                                                                                   

Lärare i grundskolan Eskilstuna, Ma-NO (1985-1993)   

 

Utbildningar

Doktorsexamen, Mälardalens Högskola, 2008

Avhandling: Att urskilja selektiva traditioner i miljöundervisningens socialisationsinnehåll – implikationer för undervisning för hållbar utveckling

Forskarhandledarutbildning, Karlstad Universitet, 2011

Ämneslärarexamen (MSc), Uppsala Universitet, 1985