Hans Niedderer

Jag var full professor i fysididaktik på universitet Bremen från 1974 till 2004. Sedan kom jag till MDH som gästprofessor i naturvetenskapens och teknikens didaktik, och var aktiv inom forskarskolan FontD

Hemsida på universitet Bremen