Printo


Mälardalens högskola har i samarbete med Koneo AB tagit fram en gemensam utskriftshantering för anställda och studenter vid MDH, den gemensamma utskriftshanteringen heter Printo. Printo består av MFP (Multifunktionsskrivare) som alla tillhör en produktfamilj från Koneo AB samt en utskriftsklient i varje dator på MDH kallad "PrintAnyWhere".
Med "PrintAnyWhere" menas att student eller personal skickar sin utskrift till systemet och kan därefter gå till valfri, i efterhand vald, Multifunktionsskrivare och hämta ut utskriften. Det betyder att skrivare inte behöver väljas i samband med utskrift från datorn. Om en Multifunktionsskrivare är ur bruk kan annan i närheten väljas istället.


Alla studenter som ska använda sig av Printo behöver ett MDH-kort med inbyggt Mifare-Chip, ett aktivt studentkonto, en studente-post vid Mälardalens högskola och ett PayEx-konto.
Vill du som student använda funktionen skanning i Printo behöver du även ett USB-minne. (Ej USB 3.0)
All personal som ska använda sig av Printo behöver ett MDH-kort med inbyggt Mifare-Chip och ett aktivt personalkonto vid Mälardalens högskola.
Om du har frågor kontakta helpdesk:
Måndag - torsdag kl. 08.00 – 16.00, fredag 08.00 - 15.00. Telefon: 016 – 15 51 50 E-post: helpdesk@mdh.se

Som Ny student, var noga med att följa guiden "Registrera PayEx-konto", annars får ni ingen koppling mellan PayEx och PRINTO, aktiveringskoden för PayEx skickas till din student e-post eller din mobil beroende på vad du väljer, tänk på att verifiera ditt PayEx-konto, om du inte redan har ett PayEx-konto ska du använda din student e-postadress i guiden "Registrera PayEx-konto".   
 
 

 

Aktivera Chip Skanning student Förlorat chip Registrera PayEx konto Hantera PayEx konto EveryOnePrint Skanning personal