Fredag den 1 juni är sista dagen som bussarna går mellan våra campusorter.

MDH:s sommartider

 

Studenttorget

Öppet måndag till torsdag 8.00-16.00 och fredag 8.00-15.00

E-post: studenttorget@mdh.se

Telefon: 021-10 13 10

Studentinflytande

Mälardalens studentkår

Bredvid studierna

Restauranger på campus

 

 

Studentnyheter

  • Tunneln mellan bostadsområdet och naturreservatet i Årby var trist och nedklottrad. Men nu har Eskilstuna kommun tagit hjälp av studenter i informationsdesign vid MDH för att skapa en färgsprakande och mer spännande entré till Årby naturreservat. Resultatet blev en 40 meter lång målning som illustrerar hur det mekaniska möter det organiska.

  • Hösten 2017 skapade studenter på programmet Rumslig gestaltning, vid MDH, en utställning för att uppmärksamma FN:s globala hållbarhetsmål om hållbar konsumtion och produktion. I juli visas delar av utställningen på konferensen High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF), som hålls i FN-huset i New York.

  • Studenter som läser kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ska kunna få dubbelt så mycket i studiebidrag. Det har regeringen beslutat.

  • MDH byter lärplattform, från Blackboard till Canvas, från höstterminen 2018. Det är din lärare som avgör i vilken av dem som din kurs ges i under höstterminen. Från vårterminen 2019 kommer Blackboard inte längre att användas.

  • Lina Daun tar snart examen i informationsdesign med inriktning på textdesign. Redan veckan efter examen börjar hon jobba som teknisk skribent, ett jobb hon blivit headhuntad till.

Kalender

 

Lokal MDH Eskilstuna