VFU för Socionomprogrammet

Målet med de verksamhetsförlagda studierna är att du ska kunna utföra professionellt socialt arbete i offentlig förvaltning, frivilliga organisationer och privata näringslivet.

De verksamhetsförlagda studierna är uppdelade i två delar. Under den första förvärvar du praktiska erfarenheter av socialt arbete och ges genom handledning stöd att integrera teoretiska och praktiska kunskaper. Genom denna delkurs får du möjligheten att pröva din förmåga att analysera och hantera sociala problem och att utveckla ett professionellt förhållningssätt.

I den andra delkursen, Verksamhetsförlagda studier II, förvärvar du praktiska erfarenheter av socialt arbete för att kunna integrera teoretiska och praktiska kunskaper. Du utvecklar även din förmåga att självständigt identifiera och analysera sociala problem och hantera dem i problemlösande situationer.
 

Kontaktpersoner

För mer information om din vfu, kontakta Marie Zettergren.

Marie Zettergren, VFU-handläggare