Sjuksköterskeprogrammet VFU

Den gemensamma grunden är att VFU kompletterar de teoretiska studierna, vilket innebär att du är väl förberedd inför ditt framtida yrkesliv. De verksamhetsförlagda studierna fokuserar på sjuksköterskans ansvarsområde. Studierna under de tre professionsblocken räknas som heltidsstudier och bedrivs med patienten/vårdtagaren i centrum.

Obligatorisk anmälan till VFU

Alla studenter som avser att genomföra VFU ska göra en obligatorisk anmälan. Anmälan är obligatorisk och ska göras inför varje professionsblock. VFU-placeringar organiseras av våra VFU-handläggare och som student kan du inte själv ordna en plats. 

Anmälan till HT18 är stängd.

Kontakta din VFU-handläggare om du har några frågor.

Registrering på kurs inför VFU

Tre veckor innan kursen börjar kan du som är behörig registrera dig i Studentportalen, men det går också bra att göra det i samband med kursupprop.

Om du mot förmodan inte kan närvara vid kursupprop eller inte har registrerat dig via Studentportalen måste du snarast skicka meddelande via e-post till kursansvarig och meddela att du avser att gå kursen.

För att vara behörig till professionsblock 2 och 3 skall kraven för särskild behörighet vara uppfyllda senast tre veckor innan kursstart. Är du osäker på vad det är för behörighet på kursen? Information om den särskilda behörigheten finns i kursplanerna.

Din VFU

VFU-platserna är förlagda inom hela Sörmlands och Västmanlands län. Vi har även avtal om ett fåtal platser på Södertälje sjukhus och i Södertäljeområdet.

För att du ska kunna studera sjuksköterskans hela arbetsområde omfattar ditt studieschema dagtid, kvällar och helger (även nätter i professionsblock 2 och 3).

Under ett läsår infaller vissa röda storhelgsdagar under vardagar. Dessa dagar kan vara långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, 1:a maj, kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen samt trettondagen. Du behöver inte göra VFU under dessa dagar, men däremot skall minst 32 timmar per vecka genomföras, vilket planeras i samråd med vårdverksamheterna.

Frågor kring din VFU-placering? - Kontakta en av VFU-handläggarna