Utbytesstudier

Din akademi kan hjälpa dig med det mesta när det gäller utbytesstudier. De svarar på generella frågor om utlandsstudier men är även experter när angående den akademiska delen av dina utbytesstudier, t ex kursval och tillgodoräknande. Det anordnas även informationsträffar där du får träffa andra studenter som redan studerat utomlands en tid och som kan berätta om sina erfarenheter.

International Student Exchange Programs (ISEP)

ISEP är ett ämnesövergripande utbytesprogram och alla som studerar vid Mälardalens högskola kan söka platser inom programmet. Det är en bra möjlighet om man är intresserad av att plugga i USA.

International Student Exchange Programs (ISEP)

 

Vart kan jag åka?

Utlysningslista 2017-2018.pdf (pdf 69 kB)

Observera att informationen i listan är samma som i länken ovan, bara sammanställd på ett annat sätt där utbyten per land för alla akademier framgår.

 

Språktest/språkkurs

Automatisk kursinbjudan till studenter som får nivå A1-B1

De studenter som får nivå A1, A2 eller B1 i det första språktestet kommer automatiskt få en inbjudan att gå en språkkurs online, en sk OLS-språkkurs. Språkkursen är frivillig.

 

Möjlighet för studenter som får nivå B2-C2 att gå en språkkurs i det lokala språket

De studenter som får nivå B2, C1 eller C2 i den första språkbedömningen har möjlighet att gå en språkkurs i det lokala språket (studie- eller praktiklandets språk) så länge språket finns med i OLS-systemet. Det är fortfarande så att studenter ska ta språktestet i det språk som i huvudsak gäller för deras utbyte, före och efter mobiliteten.

Exempel: en student ska åka på utbyte i Frankrike och ska studera på engelska. Studenten får inbjudan att ta det första språktestet i engelska, eftersom det är det språk som i huvudsak gäller för utbytet. Studenten får nivå C1 i det första språktestet och tror inte att hen kommer ha nytta av att gå en språkkurs i engelska, men kan då erbjudas en språkkurs i franska istället. Vid utbytesperiodens slut kommer studenten ta det andra språktestet i engelska, eftersom det hänger ihop med det första språktestet.