Studievägledare på akademin för hälsa, vård och välfärd

Maud Andersson , ansvarar för följande utbildningar:

 • Sjuksköterskeprogrammet 180 hp i Eskilstuna, Nyköping och på distans
 • Fysioterapeutprogrammet 180 hp i Västerås
 • Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv 60 hp i Västerås
 • Masterprogrammet inom hälsa och välfärd inriktning arbetslivsvetenskap 120 hp i Västerås
 • Kurser inom ämnesområdena medicin, fysioterapi, omvårdnad/omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap 
Jenny Eklund , ansvarar för följande utbildningar:
 • Socionomprogrammet 210 hp
 • Beteendevetenskapliga programmet i Eskilstuna
 • Fristående kurser i psykologi och sociologi i Eskilstuna

Eleonore Mihaljuk , ansvarar för följande utbildningar:

 • Sjuksköterskeprogrammet i Västerås samt samtliga specialistsjuksköterskeprogram

Eva Pia Andersson , ansvarar för följande:

 • Beteendevetenskapliga programmet i Västerås 
 • Folkhälsoprogrammet
 • Fristående kurser i psykologi och sociologi i Västerås

svlhvv@mdh.se svarar på frågor om :

 • Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning socialt arbete, 120 hp
 • Kurser inom ämnesområdena sociologi, psykologi, folkhälsovetenskap och socialt arbete/social omsorg
 • Masterprogrammet inom hälsa och välfärd inriktning vårdvetenskap med inriktning omvårdnad 120 hp i Eskilstuna
 • Kurser inom ämnesområdena omvårdnad/omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap