Studievägledare på akademin för hälsa, vård och välfärd

Maud Andersson , ansvarar för följande utbildningar:

 • Sjuksköterskeprogrammet i Eskilstuna, Nyköping och på distans
 • Fysioterapeutprogrammet
 • Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv
 • Masterprogrammet inom hälsa och välfärd inriktning arbetslivsvetenskap
 • Kurser inom ämnesområdena medicin, fysioterapi, omvårdnad/omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap 

Eleonore Mihaljuk , ansvarar för följande utbildningar:

 • Sjuksköterskeprogrammet i Västerås, samtliga fyra specialistsjuksköterskeprogram och barnmorskeprogrammet

Eva Pia Andersson , ansvarar för följande:

 • Beteendevetenskapliga programmet i Eskilstuna och Västerås 
 • Folkhälsoprogrammet
 • Fristående kurser i psykologi och sociologi i Västerås
 • Socionomprogrammet
 • Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning socialt arbete