Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll

Studieuppehåll kan endast sökas för program och innebär att du gör ett uppehåll i dina studier och avser att komma tillbaka till studierna. Om det finns särskilda skäl kan du medges att få fortsätta dina studier efter studieuppehållet. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag (7 kap. 33 § HF och 4 § UHRFS 2013:3).

Om du vill påbörja dina studier efter studieuppehållet ska du kontakta studievägledare på den akademi som ansvarar för utbildningen. I de fall val inom program ska göras ska anmälan till kurser inom program göras senast sista anmälningsdag.

För attansöka om studieuppehåll fyller du i blanketten Ansökan om studieuppehåll som sedan handläggs av akademin som ansvarar för utbildningen.

Görs ett uppehåll i studierna utan att detta meddelas till högskolan, anses man ha avbrutit sina studier, och måste då söka utbildningen på nytt, via antagning.se
 

Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier och inte avser att komma tillbaka, ska du anmäla det till högskolan. Det gör att du kan söka och ha chans att bli antagen till kursen/ programmet igen. Om du inte anmäler avbrott antas du inte till kursen/programmet igen, utan kan endast omregistreras i mån av plats. Om det är en kurs/program som många söker kan det vara svårt att få en plats igen. Det är också viktigt att meddela avbrott till högskolan för att undvika missförstånd med exempelvis CSN och A-kassan.

Återbud eller avbrott från kurs
Om du vill avbryta studierna på en kurs och gör det inom tre veckor efter att kursen startat kan du på ett enkelt sätt lämna återbud antagning.se .

Om det har gått mer än tre veckor efter att kursen startat, gör du själv avbrott från kursen i Ladok. Behöver du hjälp kan du kontakta studenttorget@mdh.se.

Avbrott från helt program
Vill du göra avbrott från ett helt program fyller du i blanketten Anmälan om studieavbrott och lämnar/skickar den till akademin som har ansvarar för utbildningen.

Har du frågor om studieuppehåll och studieavbrott, kontakta studievagledning@mdh.se