Stiftelsen Carin Larssons Stipendiefond 2018

Nu kan du som kvinnlig student inom naturvetenskapliga ämnen vid MDH söka stipendium från stiftelsen Carin Larsson stipendiefond.

Stiftelsen har till ändamål att dela ut stipendium eller stipendier för att stödja kvinnliga studerandes vidareutbildning i naturvetenskapliga ämnen vid Mälardalens högskola. Stiftelsen registrerades den 30 augusti 2007. Stiftelsen förvaltas av Västerås Zontaklubb .

Behörig sökande är kvinnlig student vid MDH inom utbildningsprogram med naturvetenskaplig grund (dvs student på ingenjörsprogram, kandidat- eller masterprogram inom teknik, datavetenskapligt program eller program inom teknisk matematik) eller lärarutbildning med inriktning mot naturvetenskap och/eller teknik. Även utländska studenter är behöriga sökande.

Stimulering av fortsatta studier inom ovanstående områden/program kan vara bidrag till:

 • Studieresor
 • Konferensbesök
 • Utföra examensarbete/utbildningsprojekt/VFU på annan ort än studieort
 • Litteratur eller andra studiehjälpmedel
 • Ekonomiska förutsättningar att fokusera på studier
 • Del av studieavgift för fortsatta studier för avgiftsbelagda studenter
 • Utlandsstudier 

Anvisningar för ansökan

I ansökan ska finnas:

 • Namn och personnummer
 • Adress, e-postadress och telefonnummer till sökanden
 • Studieintyg (inkluderande förteckning över uppnådda studieprestationer)
 • Beskrivning av studiesituation och hur ett stipendium skulle stimulera den sökandes studiearbete, max 2 A4.

Observera att ofullständiga ansökningar ej kommer att behandlas.

Eventuella frågor om ansökan kan ställas till Eva Thorin.

Ansökan skickas till registrator@mdh.se – ledningskansliet, senast den 30 april 2018.

Övrig information

För 2018 års stipendium kommer maximalt tre stipendiater att utses. Den totala stipendiesumman för 2018 uppgår till 40 000 kr.

Studenter kan erhålla stipendium mer än en gång.

Stiftelsens styrelse fattar beslut om stipendium i maj och utdelning kommer att ske på Zontaklubbens möte i septemberi. Extern motivering till beslutet redovisas ej.