Regler och rättigheter

Som student på Mälardalens högskola har du både rättigheter och skyldigheter. Här hittar du några av de lagar, förordningar och föreskrifter som styr verksamheten på högskolan och som påverkar dig som student.

Lagar och förordningar som påverkar högskolan

På riksdagens hemsida hittar du de övergripande lagar som styr högskolans verksamhet.

Högskolelagen (1992:1434)

Högskoleförordningen (1993:100)

Förvaltningslagen (1986:223)

Du hittar mer information om hur lagarna ska tolkas på Universitetkanslerämbetets (UKÄ:s) hemsida.

Universitetkanslerämbetet

Regler på Mälardalens högskola

Ordningsregler

För att alla som vistas inom högskolans lokaler ska känna sig säkra och trygga så har följande ordningsregler beslutats av rektor. Dessa ordningsregler gäller för studenter vid MDH i all verksamhet som bedrivs av högskolan.

Ordningsregler för studenter vid Mälardalens högskola (pdf 56 kB)

Studentombudsman

Har du frågor kring dina rättigheter och skyldigheter kan du vända dig till högskolans studentombudsman.

Studentombudsman