Stödformer

Exempel på stödformer som vi samordnare kan rekommendera är följande

 • Anteckningshjälp
 • Mentor
 • Tillgång till våra resursrum med datorer
 • Gratis hemlån av talsyntesen
 • Inläst litteratur
 • Teckenspråkstolkning
 • Förlängd tentamenstid
 • Examination i mindre grupp

För alla studenter finns följande stöd:

 • Talsyntesen TorTalk
 • Språk- och grammatikprogrammen
  StavaRex
  SpellRight

Du hittar stöden här: Stödprogram