Stödformer

Exempel på stödformer som vi samordnare kan rekommendera är följande

  • Anteckningshjälp
  • Mentor
  • Tillgång till våra resursrum med datorer
  • Gratis hemlån av talsyntesen Text-IT
  • Inläst litteratur
  • Teckenspråkstolkning
  • Förlängd tentamenstid
  • Examination i mindre grupp