Energiteknik och miljö

Här hittar du anvisningar, riktlinjer och mallar för dig som ska göra examensarbete som omfattar 15 respektive 30 högskolepoäng inom energiteknik, miljöteknik eller miljövetenskap.

Examensrapporter

Riktlinjerna för examensarbeten har tillkommit för att vara till hjälp för studenter, handledare och examinatorer.

Anmälan av examensarbete (pdf 82 kB)

Exempel på idébeskrivning till anmälan av examensarbete (pdf 94 kB)

Anvisningar för examensarbeten (pdf 343 kB)

Exjobb_uppsats information till externa handledare (pdf 205 kB)

Riktlinjer för examensrapport (pdf 240 kB)

Rapportmall (docx 288 kB)

Extra redovisning av examensarbeten 2017 (docx 12 kB)

Rapportskrivning

Här hittar du anvisningar och mallar för rapportskrivning inom energiteknik vid MDH. Instruktionerna och mallarna ska användas i samtliga rapporter för laborationer, inlämningsuppgifter och uppsatser.

Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning (pdf 102 kB)

Powerpointmall (pptx 1,1 MB)

Rapportmall (docx 293 kB)

Bibliotekets ämnesguide för bygg- och energiteknik

Övrigt

APA lathund Bygg Energi maj 2017 (pdf 582 kB)

Referenser: källhänvisning i texten och referenslistan (pdf 141 kB)

Referensguide

Checklista för examensarbetesrapport (docx 24 kB)

Kontakt

För frågor, kontakta Eva Thorin.