Bra studieteknik = roligt att studera!

Bok och filmserie om studieteknik!

Boken Att studera på högskolan - studieteknik, motivation och inspiration är fylld med frågor, svar och praktiska övningar. Till boken finns tio korta filmklipp som introducerar varje kapitel - allt för att du ska komma igång med dina studier! 

Länk till filmerna

  1. Din resa!
  2. Skapa bra studievanor
  3. Förstå vad du ska lära dig
  4. Lär dig lära för livet
  5. Kom ihåg det du lär dig
  6. Planera & få mer fritid
  7. Läs aktivt & förstå mer
  8. Kommunicera tydligt
  9. Utveckla din kreativitet
  10. Presentera din kompetens

Lunchföreläsningar med studieteknik

Ett antal lunchföreläsningar om studieteknik ges varje termin. De tar upp ett område per gång - som att skapa bra studievanor, planera sin tid, behålla fokus, motivation, läsa aktivt, träna upp minnet mm. Datum, tid, plats och tema för dagen presentras på webben och FB någon vecka innan tillfället - så håll utkik där! 

Träffa en studiecoach

Ibland kan man fastna i gamla mönster eller tappa sugen. Då kan du få hjälp att komma vidare genom att träffa en studiecoach. Vi utgår ifrån det du har behov av och ingen fråga är för stor eller för liten. Vi är alla olika och lär på olika sätt. För att boka en tid, kontakta  marina.bergman@mdh.se

SI- tänk tillsammans och lär dig mer!

På vissa kurser finns SI - vilket innebär att en student som redan gått kursen gudiar och hjälper dig och dina studiekamrater på ett roligt och engagerat sätt! 
Läs mer om SI och vilka kurser som erbjuder detta.

En äldre student som redan gått din kurs guidar dig.

Boktips om studieteknik

Dansa på deadline. Handlar om att skjuta upp – eller snarare hur man slutar att göra det. Du får lära dig att sätta mål och att göra en bra planering som fungerar. 

Mindset: Du blir vad du tanker! Ha koll på hur ditt mindset ser ut – det har betydelse för ditt lärande. Carol Dweck ger dig också tips på hur du kan förändra ditt mindset.

 

Svenska skrivregler. Svenska skrivregler är Språkrådets rekommendationer för hur man skriver och utformar texter. En ”måste-ha” bok!

 

 

Möjlighet att examinera på nedlag kurs i studieteknik

Kurs i studieteknik med kurskod OAU189 gavs sista gången hösten 2016. Det finns tre examinationstillfällen för denna kursplan under läsåret 2017. Efter det finns ingen möjlihget att examinera denna kurs. För att få instruktioner om själva examinationen - kontakta  marina.bergman@mdh.se

Kurs Kurskod Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 3
Studieteknik för akademiska studier OAU189 170130 170330 170930