Terminstider och tentamenstider

Läsåret 2016/2017

  Datum Antal veckor
Höstterminen: 2016-08-29 - 2017-01-15 20
Vårterminen: 2017-01-16 - 2017-06-04 20
Sommarterminen: 2017-06-05 - 2017-08-20 11
Period 1 hösttermin: 2016-08-29 - 2016-11-06 10
Period 2 hösttermin: 2016-11-07 - 2017-01-15 10
Period 1 vårtermin: 2017-01-16 - 2017-03-26 10
Period 2 vårtermin: 2017-03-27 - 2017-06-04 10

Läsåret 2017/2018

  Datum Antal veckor
Höstterminen: 2017-08-28 - 2018-01-14 20
Vårterminen: 2018-01-15 - 2018-06-03 20
Sommarterminen: 2018-06-04 - 2018-08-19 11
Period 1 hösttermin: 2017-08-28 - 2017-11-05 10
Period 2 hösttermin: 2017-11-06 - 2018-01-14 10
Period 1 vårtermin: 2018-01-15 - 2018-03-25 10
Period 2 vårtermin: 2018-03-26 - 2018-06-03 10

Tentamenstider

Följande tentamenstider gäller vid MDH:

Måndag - fredag
Förmiddagstentor börjar kl 08.10
Eftermiddagstentor börjar kl 14.10
Lördag
Lördagstentor börjar kl 08.40

Tentamensperioder läsåret 2016/2017

  Datum Antal veckor
Tentamensperiod 1 hösttermin: 2016-10-31 - 2016-11-06 1
Tentamensperiod 2 hösttermin: 2017-01-09 - 2017-01-15 1
Omtentamensperiod: 2017-01-02 - 2017-01-08 1
Tentamensperiod 1 vårtermin: 2017-03-20 - 2017-03-26 1
Tentamensperiod 2 vårtermin: 2017-05-29 - 2017-06-04 1
Omtentamensperiod: 2017-06-05 - 2017-06-11 1
Omtentamensperiod: 2017-08-14 - 2017-08-20 1

Tentamensperioder läsåret 2017/2018

  Datum Antal veckor
Tentamensperiod 1 hösttermin: 2017-10-30 - 2017-11-05 1
Tentamensperiod 2 hösttermin: 2018-01-08 - 2018-01-14 1
Tentamensperiod 1 vårtermin:

2018-03-19 - 2018-03-25

1
Tentamensperiod 2 vårtermin: 2018-05-28 - 2018-06-03 1
Omtentamensperiod: 2018-06-04 - 2018-06-10 1
Omtentamensperiod:

2018-08-13 - 2018-08-19

1

Tentamenssamordnare

Tel: 021-10 14 50

E-post: admdrift@mdh.se