Regler och rättigheter

Som student på Mälardalens högskola har du både rättigheter och skyldigheter.

På riksdagens eller Högskoleverkets hemsida hittar du de övergripande regelverken högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) som gäller för alla högskolor.

Studentpolicy (pdf 65 kB)

Ordningsregler

För att alla som vistas inom högskolans lokaler ska känna sig säkra och trygga så har följande ordningsregler beslutats av rektor. Dessa ordningsregler gäller för studenter vid MDH i all verksamhet som bedrivs av högskolan.

Ordningsregler för studenter vid Mälardalens högskola (pdf 2,0 MB)