Uppropsinformation

För att behålla din studieplats behöver du närvara på uppropet, fysiskt eller digitalt. Här söker du fram vad som gäller för din utbildning. Du kan söka på program-/kursnamn, anmälningskod och kurskod, något du hittar i ditt antagningsbesked. Välkommen hit till MDH!

Additiva tillverkningsprocesser II; Innovativ tillverkning (INO241)

Anmälningskod: MDH-14058 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Upprop & Kursstart

Akademisk engelska (ENA801)

Anmälningskod: MDH-11063 Datum: 2018-01-15 Tid: 17:15-18:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Kvällstid
Lokal:
R2-142
Kontakt:
Moment:
Academic English: roll-call + seminar 1

Akademisk engelska för självständiga arbeten (ENA802)

Anmälningskod: MDH-11009 Datum: 2018-03-28 Tid: 10:15-11:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R3-122
Kontakt:
Moment:
Academic English for degree projects: roll-call + seminar 1

Aktuella frågor inom konsumentmarknadsföring (FOA309)

Anmälningskod: MDH-13024 Datum: 2018-02-13 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Delta
Kontakt:
Moment:
Roll-call and introduction Master Thesis

Arbetsliv och hälsa. Människan i arbetslivet (FHA036)

Anmälningskod: MDH-12061 Datum: 2018-01-16 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-013ALC
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Artificiell intelligens (CDT312)

Anmälningskod: MDH-14007 Datum: 2018-01-16 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Moment:
U roll-call/Presentation

Att lära på sitt andraspråk (SSA223)

Anmälningskod: MDH-11098 Datum: 2018-01-18 Tid: 10:15-14:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
C106
Moment:
Upprop, seminarium 1

Avancerad komponentbaserad programvaruteknik (DVA449)

Anmälningskod: MDH-14029 Datum: 2018-01-24 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Moment:
U/Roll call + Fundamentals of CBSE

Bachelor Thesis in Business Administration (FOA214)

Anmälningskod: MDH-13111 Datum: 2018-02-15 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Delta
Kontakt:
Moment:
Roll-call and introduction Bachelor Thesis

Barnmorskeprogrammet (ZOJ20)

Anmälningskod: MDH-52900 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Moment:
Upprop Barnmorskeprogrammet

Beteendemedicinska tillämpningar i fysioterapi (FYS017)

Anmälningskod: MDH-12004 Datum: 2018-01-15 Tid: 07:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Webregistrering på kursen under Blackboard/Diskussioner/Upprop

Beteendevetenskapliga programmet (GKE03)

Anmälningskod: MDH-52802 Datum: 2018-01-15 Tid: 12:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E208
Kontakt:
Moment:
Upprop Beteendevetenskapliga programmet

Biomatematik och bioinformatik (MAA135)

Anmälningskod: MDH-11033 Datum: 2018-03-27 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-154
Kontakt:
Moment:
Roll Call

Brandskydd (BTA133)

Anmälningskod: MDH-13002 Datum: 2018-03-26 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Lambda
Kontakt:
Moment:
Upprop

Byggnadskonstruktion 1 (BTA135)

Anmälningskod: MDH-13001 Datum: 2018-01-16 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Moment:
Upprop, kursintroduktion och repetition

Byggnadsproduktion 1 (BTA134)

Anmälningskod: MDH-13006 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Kontakt:
Moment:
Upprop

CAD fördjupning (MTA200)

Anmälningskod: MDH-14008 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-14:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Kontakt:
Moment:
CAD1 + Upprop. (För infomation se kurshemsida: http://zoomin.idt.mdh.se/course/mta200)

CAD fördjupning, distanskurs (MTA201)

Anmälningskod: MDH-14020 Datum: 2018-03-26 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Upprop görs genom att skicka mail till läraren senast 180326 (Obligatoriskt!). Webregistrering görs på studentportalen. Övrig info se kursens hemsida: http://zoomin.idt.mdh.se/course/mta200/

CO-OP teori I (KPP401)

Anmälningskod: MDH-14111 Datum: 2018-05-02 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Moment:
Upprop och genomgång

CO-OP teori II (KPP402)

Anmälningskod: MDH-14112 Datum: 2018-05-02 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Moment:
Upprop och genomgång

Cost and Management Accounting II (EFO023)

Anmälningskod: MDH-13052 Datum: 2018-01-22 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Milos
Moment:
Roll-call and introduction Thesis and Methods

Databaser (DVA234)

Anmälningskod: MDH-14051 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Pi
Kontakt:
Moment:
U/Upprop, Introduktion

Datakommunikation för inbyggda system 1 (DVA243)

Anmälningskod: MDH-14082 Datum: 2018-03-26 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-205
Moment:
Upprop

Datakommunikation i nätverk I, distanskurs (DVA120)

Anmälningskod: MDH-14121 Datum: 2018-01-15 Tid: 01:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop/Roll-Call on Blackboard

Datakommunikation i nätverk II, distanskurs (DVA224)

Anmälningskod: MDH-14034 Datum: 2018-01-15 Tid: 01:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop/Roll-Call on Blackboard

Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion (DVA104)

Anmälningskod: MDH-14031 Datum: 2018-03-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Lambda
Moment:
U/Upprop/Kursinformation/Föreläsning

Datorgrafikens grunder (DVA338)

Anmälningskod: MDH-14053 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Lambda
Kontakt:
Moment:
U/Roll-call + Lecture

Demens och psykisk ohälsa hos äldre (BMA015)

Anmälningskod: MDH-12014 Datum: 2018-01-15 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Västerås
Omfattning:
25%, Dagtid
Moment:
Upprop via webbplattformen Blackboard

Demens och psykisk ohälsa hos äldre - klinisk bild, utredning och behandling (BMA014)

Anmälningskod: MDH-12012 Datum: 2018-01-15 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Västerås
Omfattning:
25%, Dagtid
Moment:
Upprop via webbplattformen Blackboard

Den effektiva organisationen (EFO235)

Anmälningskod: MDH-13051 Datum: 2018-01-17 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop

Design av komplexa datornätverk (DVA335)

Anmälningskod: MDH-14027 Datum: 2018-03-27 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Moment:
U/UPPROP

Design och estetik (ITE328)

Anmälningskod: MDH-14049 Datum: 2018-01-16 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
L327ALC
Moment:
Upprop, introduktion

Deutsche Krimis 2 (TYA107)

Anmälningskod: MDH-11024 Datum: 2018-01-18 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Deutsche Krimis 2 - digitalt upprop/mail till christiane.lahusen@mdh.se

Differentialekvationer, grundkurs (MAA316)

Anmälningskod: MDH-11050 Datum: 2018-04-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Moment:
Lecture 1 & Roll call

Diskret matematik, fortsättningskurs (MMA500)

Anmälningskod: MDH-11074 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-605
Kontakt:
Moment:
Roll call and lecture

E-handel och digitalisering (FOA100)

Anmälningskod: MDH-13070 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-142
Kontakt:
Moment:
Roll call and lecture 1

Ekonomiska kalkyler och intern styrning (FOA114)

Anmälningskod: MDH-13022 Datum: 2018-01-16 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filharmonin
Kontakt:
Moment:
Upprop, F1

Elektromagnetiska fält (FYA009)

Anmälningskod: MDH-11091 Datum: 2018-01-16 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-141
Kontakt:

Elektronik för energiingenjörer (ELA201)

Anmälningskod: MDH-14037 Datum: 2018-03-28 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-129
Kontakt:
Moment:
Upprop/Registrering/Föreläsning 1

Elektroniksystem (ELA302)

Anmälningskod: MDH-14048 Datum: 2018-01-16 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning 1

Ellära (FYA007)

Anmälningskod: MDH-11090 Datum: 2018-03-27 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-141
Kontakt:
Moment:
Föreläsning1 Upprop

Energi och klimat (MTK200)

Anmälningskod: MDH-13040 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-141
Moment:
Upprop

Energi och klimat (MTK202)

Anmälningskod: MDH-13039 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Upprop

Energi och naturresurser (MTK105)

Anmälningskod: MDH-13049 Datum: 2018-01-17 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Sista dag att göra uppropet i Blackboard

Energi och naturresurser (MTK104)

Anmälningskod: MDH-13050 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-121
Moment:
Upprop

Engelska 1: språkfärdighet (ENA121)

Anmälningskod: MDH-11005 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-15:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Beta
Moment:
Upprop/Roll call and grammar lecture 1

Engelska 2 (ENA200)

Anmälningskod: MDH-11042 Datum: 2018-03-28 Tid: 09:15-11:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-025
Moment:
Linguistics 2, upprop/roll-call + seminar 1

Engelska 2 Språk i arbetslivet (ENA201)

Anmälningskod: MDH-11032 Datum: 2018-01-15 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
100%, Dagtid
Moment:
Language in the Workplace upprop/roll-call: Send a mail to thorsten.schroter@mdh.se to confirm your participation

Engelska 2, Litteratur 2 (ENA203)

Anmälningskod: MDH-11045 Datum: 2018-03-29 Tid: 09:15-11:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-122
Moment:
Literature 2, Seminar 1 and Rollcall

Engelska 2, Språkvetenskap 2 (ENA204)

Anmälningskod: MDH-11046 Datum: 2018-03-28 Tid: 09:15-11:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-025
Moment:
Linguistics 2, upprop/roll-call + seminar 1

Engelska 4 (ENA401)

Anmälningskod: MDH-11035 Datum: 2018-01-15 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
100%, Dagtid
Moment:
Upprop/Roll-call: Send a mail to thorsten.schroter@mdh.se and steven.hartman@mdh.se to confirm your participation in the course.

Engelska 4, Korpuslingvistik (ENA404)

Anmälningskod: MDH-11044 Datum: 2018-01-15 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Dagtid
Moment:
Upprop/Roll-call: Send a mail to thorsten.schroter@mdh.se and elisabeth.wulff-sahlen@mdh.se to confirm your participation in the course.

Engelska 4, Narrativ och teori (ENA403)

Anmälningskod: MDH-11039 Datum: 2018-01-15 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Dagtid
Moment:
Upprop/Roll-call: Send a mail to thorsten.schroter@mdh.se and steven.hartman@mdh.se to confirm your participation in the course.

Engelska 4, uppsats på avancerad nivå i engelska (HEN401)

Anmälningskod: MDH-11048 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Moment:
Upprop/Roll-call + Essay seminar 1 (introduction)

Entreprenadjuridik (HAA100)

Anmälningskod: MDH-13029 Datum: 2018-01-15 Tid: 15:15-18:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Lambda
Kontakt:
Moment:
Upprop och Föreläsning 1

Entreprenörskap 1 (INO124)

Anmälningskod: MDH-14019 Datum: 2018-01-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E310
Kontakt:
Moment:
Upprop, intro. av INL1, gruppindelning

Entreprenörskap 2 (INO331)

Anmälningskod: MDH-14061 Datum: 2018-01-16 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Kursstart

Entreprenörskap inom hälsa och välfärd (FHA041)

Anmälningskod: MDH-12038 Datum: 2018-03-26 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-013ALC
Moment:
Upprop & Idégenerering Susanne Eriksson & Idelab

Envariabelkalkyl (MAA149)

Anmälningskod: MDH-11025 Datum: 2018-01-15 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
A407 Futurum
Moment:
Upprop och föreläsning 1
Anmälningskod: MDH-11026 Datum: 2018-03-26 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning 1

Eventmarknadsföring (FOA218)

Anmälningskod: MDH-13066 Datum: 2018-01-17 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop , Blackboard

Examensarbete för masterexamen i innovation och design (ITE500)

Anmälningskod: MDH-14088 Datum: 2018-01-18 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C110
Moment:
Roll call, Course introduction

Examensarbete i engelska (ENA309)

Anmälningskod: MDH-11047 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Moment:
Upprop/Roll-call + Essay seminar 1 (introduction)

Examensarbete i folkhälsovetenskap (FHA043)

Anmälningskod: MDH-12051 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-043
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion till kursen

Examensarbete i fysioterapi (FYS020)

Anmälningskod: MDH-12024 Datum: 2018-01-15 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-025
Moment:
Upprop + föreläsning

Examensarbete i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin (FYS019)

Anmälningskod: MDH-12021 Datum: 2018-01-15 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-025
Moment:
Upprop + föreläsning

Examensarbete i innovationsteknik (INO334)

Anmälningskod: MDH-14006 Datum: 2018-02-19 Tid: 10:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
33%, Dagtid
Lokal:
L348
Moment:
Upprop samt kursintroduktion

Examensarbete i svenska (SVA303)

Anmälningskod: MDH-11056 Datum: 2018-01-19 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E208
Kontakt:
Moment:
Upprop & introduktion

Examensarbete i vårdvetenskap (VAE027)

Anmälningskod: MDH-12006 Datum: 2018-01-15 Tid: 09:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
A309 Tentum
Moment:
KURSINTRODUKTION VAE027

Fackspråk och termer (ITE236)

Anmälningskod: MDH-14028 Datum: 2018-05-14 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L205B
Kontakt:
Moment:
Upprop, kursintro

Farkoststrukturer och materiallära (FYA010)

Anmälningskod: MDH-11092 Datum: 2018-03-26 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-151
Kontakt:
Moment:
Föreläsning 1

Farmakologi och sjukdomslära i primärvård (BMA069)

Anmälningskod: MDH-12005 Datum: 2018-01-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
33%, Dagtid
Lokal:
R1-306
Kontakt:
Moment:
Kursintro
Se även:

Fjärrvärmeteknik (ERA116)

Anmälningskod: MDH-13013 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-131
Moment:
Distribution 1

Flervariabelkalkyl (MAA152)

Anmälningskod: MDH-11036 Datum: 2018-03-27 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-205
Moment:
Upprop och föreläsning 1

Forskningsdesign och metod (INO332)

Anmälningskod: MDH-14001 Datum: 2018-01-16 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L3115
Moment:
Upprop

Forskningsmetoder inom innovation och design 2 (ITE417)

Anmälningskod: MDH-14016 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L277
Moment:
Roll call, Course introduction

Forskningsprocesser (ITE302)

Anmälningskod: MDH-14070 Datum: 2018-01-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Moment:
Introduktion

Funktionell programmering med F# (DVA229)

Anmälningskod: MDH-14015 Datum: 2018-01-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-121
Kontakt:
Moment:
U/upprop F1

Funktionshinder - delaktighet och bemötande (SAA042)

Anmälningskod: MDH-12010 Datum: 2018-01-26 Tid: 09:15-13:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
E204
Kontakt:

Fysisk aktivitet och hälsa (FHA060)

Anmälningskod: MDH-12035 Datum: 2018-01-15 Tid: 08:00-23:00
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Kursupprop och introduktion (i Blackboard)

Företagsekonomi fortsättningskurs (FOA140)

Anmälningskod: MDH-13037 Datum: 2018-01-22 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Milos
Moment:
Roll-call and introduction Thesis and Methods

Företagsekonomisk forskning i praktiken (FOA320)

Anmälningskod: MDH-13025 Datum: 2018-01-19 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Case
Kontakt:
Moment:
Upprop

Förskollärarprogrammet (GFE01)

Anmälningskod: MDH-51800 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-14:30
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E308
Kontakt:
Moment:
Upprop Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet (GFV01)

Anmälningskod: MDH-51801 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-14:30
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Programupprop Förskollärarprogrammet i Västerås

Förskollärarprogrammet (GFX01)

Anmälningskod: MDH-51803 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Programupprop Förskollärarprogrammet i Västerås

Försäkringsmatematik (MMA713)

Anmälningskod: MDH-11021 Datum: 2018-01-16 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-154
Kontakt:
Moment:
Roll-Call and Lecture 1

Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv (SSA219)

Anmälningskod: MDH-11011 Datum: 2018-01-20 Tid: 11:00-15:00
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Eftermiddag
Lokal:
U2-129
Kontakt:
Moment:
Upprop & introduktion, för studenter som inte kan närvara gäller upprop samma dag via mail till kursansvarig

Grundläggande affärsredovisning - att redovisa är mera än debet och kredit (FOA103)

Anmälningskod: MDH-13053 Datum: 2018-01-17 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop

Grundläggande avioniksystem (FLA209)

Anmälningskod: MDH-14087 Datum: 2018-01-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-023
Kontakt:
Moment:
Kursupprop + Fö1

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 (GRV01)

Anmälningskod: MDH-51804 Datum: 2018-01-15 Tid: 14:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-121
Kontakt:
Moment:
Programupprop Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3

Handledning för yrkesverksamma inom hälso-, vård- och välfärdsområdet (VAA005)

Anmälningskod: MDH-12031 Datum: 2018-01-26 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Skriv en presentation av dig själv och publicera på kurswebbsidan senast 26 jan

Hälsofrämjande arbetsplatser (FHA022)

Anmälningskod: MDH-12062 Datum: 2018-03-27 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-013ALC
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Hälsofrämjande ledarskap (SPS102)

Anmälningskod: MDH-12048 Datum: 2018-01-19 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-142
Kontakt:
Moment:
Introduktion

Industridesign, process (PPU421)

Anmälningskod: MDH-14074 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L249
Moment:
Intro och Upprop

Industriell ekonomi (NAA204)

Anmälningskod: MDH-13047 Datum: 2018-01-16 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-121
Moment:
Roll-call; Information & Lec 1

Industriell processutveckling (PPU413)

Anmälningskod: MDH-14068 Datum: 2018-03-27 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E208
Kontakt:
Moment:
Upprop

Infektionssjukdomar (OBM039)

Anmälningskod: MDH-12000 Datum: 2018-03-26 Tid: 08:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Upprop sker på kursplattformen Blackboard måndag 26 mars mellan kl. 08.00-23.59. Startsida mdh.se, klicka på länken lärplattform (Blackboard) under rubriken Genvägar längst ner på sidan till vänster. Gå sen till kursen Infektionssjukdomar. Där går du in på forumet Diskussioner och registrerar dig med namn och arbetsområde.

Information - kunskap - vetenskap - etik (DVA223)

Anmälningskod: MDH-14040 Datum: 2018-01-15 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-606
Kontakt:
Moment:
U/Upprop och introduktion

Informativ illustration, fördjupning (ITE319)

Anmälningskod: MDH-14073 Datum: 2018-02-19 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L249
Moment:
Upprop, Introduktion

Innovation- och förändringsledning (INO240)

Anmälningskod: MDH-14052 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filharmonin
Kontakt:
Moment:
Kursupprop, introduktion och genomgång av Studiehandledning

Integrerad kommunikation (EFO254)

Anmälningskod: MDH-13103 Datum: 2018-01-17 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-151
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion, upprop

Intelligenta system (DVA439)

Anmälningskod: MDH-14060 Datum: 2018-01-16 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Kontakt:
Moment:
U/Roll call and lecture 1

Interaktionsdesign (DVA123)

Anmälningskod: MDH-14077 Datum: 2018-03-26 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Kontakt:
Moment:
Upprop, introduktion och övning

Interkulturell kommunikation (SVA024)

Anmälningskod: MDH-11015 Datum: 2018-04-05 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Delta
Moment:
Upprop, Föreläsning 1

Internationella energisystem (ERA301)

Anmälningskod: MDH-13017 Datum: 2018-01-15 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-151
Kontakt:
Moment:
Roll call & Course introduction

Internationella perspektiv på åldrande (VAE136)

Anmälningskod: MDH-12022 Datum: 2018-01-16 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E205
Moment:
Courseintroduction and presentation

Introduktion till arbetslivspsykologi (PSA101)

Anmälningskod: MDH-12023 Datum: 2018-01-17 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Obligatoriskt upprop i Blackboard

Introduktion till finansiell matematik (MAA303)

Anmälningskod: MDH-11038 Datum: 2018-04-09 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-131
Kontakt:
Moment:
Roll-Call+Lecture 1

Kalkyl, grundkurs (MAA141)

Anmälningskod: MDH-11037 Datum: 2018-01-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
R2-208
Kontakt:
Moment:
Upprop, föreläsning
Anmälningskod: MDH-11028 Datum: 2018-03-26 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E208
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning 1

Kandidatuppsats i företagsekonomi (FOA300)

Anmälningskod: MDH-13062 Datum: 2018-02-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion Kandidatuppsats i Företagsekonomi

Kandidatuppsats i nationalekonomi (NAA303)

Anmälningskod: MDH-13054 Datum: 2018-03-26 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Moment:
Roll-call; Seminar 2

Kardiologi - Stabil kranskärlssjukdom (BMA043)

Anmälningskod: MDH-12009 Datum: 2018-01-18 Tid: 17:00-20:45
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Kvällstid
Lokal:
E206
Moment:
Kursintroduktion och arteriosklerotiska processen

Kommunikation i organisationer (ITE330)

Anmälningskod: MDH-14063 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
75%, Dagtid
Lokal:
C105
Moment:
Upprop och kursstart

Komplikationer inom obstetrisk och gynekologisk vård (VAE120)

Anmälningskod: MDH-12032 Datum: 2018-04-30 Tid: 09:15-09:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R3-121
Moment:
Kursintroduktion

Konceptrealisering (INO333)

Anmälningskod: MDH-14004 Datum: 2018-02-19 Tid: 10:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
33%, Dagtid
Lokal:
L348
Moment:
Upprop samt kursintroduktion

Konsten att handleda i vårdande under verksamhetsförlagd utbildning (VAE074)

Anmälningskod: MDH-12015 Datum: 2018-01-18 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Blandad
Lokal:
E204
Moment:
Upprop, kursintroduktion, föreläsning
Kommentar:
Hej! Vi ses den 18/1 kl.9.15-16.00, lokal se schema. Vid frågor kontakta Yvonne Németh.
Se även:

Konsten att älska - kärleken i kulturen (LIA007)

Anmälningskod: MDH-11052 Datum: 2018-01-15 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Upprop sker med e-post till kursansvarig (lina.samuelsson@mdh.se) senast 17 januari.

Konstruktion, material och 3D (ITE234)

Anmälningskod: MDH-14013 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L264A
Kontakt:
Moment:
Upprop

Konsumentbeteende (FOA107)

Anmälningskod: MDH-13058 Datum: 2018-01-17 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop

Kreativ konceptutveckling 1 (INO235)

Anmälningskod: MDH-14012 Datum: 2018-01-15 Tid: 16:30-19:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
L327ALC
Kontakt:
Moment:
Kursstart och upprop

Kvalitativa forskningsmetoder I (SOA408)

Anmälningskod: MDH-12027 Datum: 2018-01-16 Tid: 10:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-306
Moment:
Intro

Kvalitetsprocessen (KPP204)

Anmälningskod: MDH-14030 Datum: 2018-03-27 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Moment:
Obligatoriskt upprop, gruppdata, lektion

Kvalitetsutveckling och ledarskap (KMT220)

Anmälningskod: MDH-14056 Datum: 2018-01-23 Tid: 08:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
För att behålla din plats:
1/ kursregistrera dig och skaffa studentkonto senast 180119 via MDH webb
2/ logga in på Lärplattformen till kursens hemsida från 180123 kl. 08.00 och läs informationen där och fyll sedan i och lämna in uppropsdokumentet där senast 180125 kl. 23.59. Kurs och första tentamen ges på distans, omtentamen ges på Campus. Välkommen!

Kvantitativa forskningsmetoder I (PSA312)

Anmälningskod: MDH-12017 Datum: 2018-02-20 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Kontakt:
Moment:
Data analysis and the research process

Kvinnors hälsa och livsvillkor (FHA064)

Anmälningskod: MDH-12033 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Moment:
Upprop

Ledarskap och team (FOA138)

Anmälningskod: MDH-13065 Datum: 2018-01-17 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop

Linux operativsystem och utvecklingsmiljö, distanskurs (DVA239)

Anmälningskod: MDH-14002 Datum: 2018-01-15 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Roll Call

Litteratur i andraspråksundervisning (SSA226)

Anmälningskod: MDH-11079 Datum: 2018-03-27 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E306
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Litteraturvetenskap 2 (LIA022)

Anmälningskod: MDH-11096 Datum: 2018-02-02 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C105
Kontakt:
Moment:
Litteraturteori 1

Lärande system (DVA427)

Anmälningskod: MDH-14118 Datum: 2018-01-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-606
Kontakt:
Moment:
U/Roll call and lecture 1

Lärare och handledning (PEA069)

Anmälningskod: MDH-11081 Datum: 2018-01-25 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
12%, Dagtid
Lokal:
E304
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion och Föreläsning Teoretiska perspektiv
Anmälningskod: MDH-11087 Datum: 2018-01-31 Tid: 13:30-16:30
Studieort:
Västerås
Omfattning:
12%, Dagtid
Lokal:
R1-151
Moment:
Kursstart. Upprop/introduktion, föreläsning PYT

Makroekonomisk teori (NAA205)

Anmälningskod: MDH-13048 Datum: 2018-01-17 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-121
Kontakt:
Moment:
Roll call and lecture

Management i multinationella företag (FOA203)

Anmälningskod: MDH-13032 Datum: 2018-01-17 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Milos
Moment:
Roll-call and introduction

Management och arbetsliv med VFU (FOA226)

Anmälningskod: MDH-13021 Datum: 2018-02-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion Kandidatuppsats i Företagsekonomi

Marknader och affärsrelationer med VFU (FOA223)

Anmälningskod: MDH-13043 Datum: 2018-02-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion Kandidatuppsats i Företagsekonomi

Marknadsföring - en introduktion (FOA106)

Anmälningskod: MDH-13057 Datum: 2018-01-17 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop

Matematik grundkurs (MAA121)

Anmälningskod: MDH-11016 Datum: 2018-01-19 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
Pi
Kontakt:
Moment:
Upprop

Matematiken bakom internet (MAA507)

Anmälningskod: MDH-11054 Datum: 2018-01-16 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-132
Moment:
Roll Call and Lecture 1

Mekanik, dynamik (PPU200)

Anmälningskod: MDH-14036 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E310
Kontakt:
Moment:
Upprop, F1

Mikroekonomi (NAA121)

Anmälningskod: MDH-13027 Datum: 2018-01-18 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Moment:
roll-call; Lecture 1

Miljöteknik för ingenjörer (MTK201)

Anmälningskod: MDH-13067 Datum: 2018-01-16 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Pi
Moment:
Upprop

Mjukvaruutveckling för realtidssystem (DVA455)

Anmälningskod: MDH-14083 Datum: 2018-03-27 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-013ALC
Kontakt:
Moment:
U/L1 - Roll call

Mobila robotar (ELA406)

Anmälningskod: MDH-14046 Datum: 2018-03-27 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-141
Moment:
Upprop och introducktion

Modellbaserad utveckling (DVA436)

Anmälningskod: MDH-14059 Datum: 2018-03-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Moment:
Upprop

Normal graviditet, barnafödande och puerperium (VAE117)

Anmälningskod: MDH-12028 Datum: 2018-03-27 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-145

Numeriska metoder med MATLAB (MMA307)

Anmälningskod: MDH-11067 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Kontakt:
Moment:
Roll call and lecture 1

Nätverkstjänster (DVA228)

Anmälningskod: MDH-14039 Datum: 2018-01-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Kontakt:
Moment:
Upprop, föreläsning 1

Objektorienterad programmering (DVA222)

Anmälningskod: MDH-14003 Datum: 2018-01-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Kontakt:
Moment:
U/Upprop + M1

Operationsanalys (MAA315)

Anmälningskod: MDH-11040 Datum: 2018-01-16 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-145
Kontakt:
Moment:
Roll call, lecture 1

Operativsystem (DVA315)

Anmälningskod: MDH-14042 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Pi
Kontakt:
Moment:
U/upprop Föreläsning 1

Organisation (FOA112)

Anmälningskod: MDH-13023 Datum: 2018-03-26 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Omega
Kontakt:
Moment:
Upprop, kursinfo, examinationer. F1 - Forslund kap 1

Pedagogik 1-30 (PEA093)

Anmälningskod: MDH-11004 Datum: 2018-01-17 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E310
Kontakt:
Moment:
Upprop och Kursinformation

Pedagogik 31-60 (PEA094)

Anmälningskod: MDH-11010 Datum: 2018-01-16 Tid: 10:00-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R3-121
Kontakt:
Moment:
Introduktion och upprop, genomga°ng av studiehandledning och utdelning av uppgifter

Pedagogik 61-90 (PEA084)

Anmälningskod: MDH-11068 Datum: 2018-01-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-043
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion och upprop

Pedagogik 91-120 (PEA033)

Anmälningskod: MDH-11182 Datum: 2018-01-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C110
Moment:
Tillfälle 1, kursintroduktion

Plats, rum och rörelse- utomhus (ITE232)

Anmälningskod: MDH-14014 Datum: 2018-03-26 Tid: 09:30-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L348
Moment:
Kursstart

PM inför examensarbete inom fysioterapi (FYS024)

Anmälningskod: MDH-12030 Datum: 2018-05-14 Tid: 09:15-11:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-051
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Portföljteori II (MMA705)

Anmälningskod: MDH-11029 Datum: 2018-04-05 Tid: 18:15-21:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Kvällstid
Lokal:
U2-154
Kontakt:
Moment:
Roll call, lecture 1

Processer för värdeskapande (INO213)

Anmälningskod: MDH-14047 Datum: 2018-03-26 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L327ALC
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Processimulering (ERA312)

Anmälningskod: MDH-13019 Datum: 2018-03-26 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-121
Kontakt:
Moment:
Roll call + Introduction to process simulation

Processmodellering (ERA311)

Anmälningskod: MDH-13018 Datum: 2018-01-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Pi
Kontakt:
Moment:
Roll call+ L1

Processoptimering (ERA303)

Anmälningskod: MDH-13020 Datum: 2018-03-26 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Kontakt:
Moment:
Roll call+ L1

Produktionsledning (FOA136)

Anmälningskod: MDH-13028 Datum: 2018-03-27 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Case
Kontakt:
Moment:
Roll-Call, Lecture 1: Chapter 1-3

Produktionsteknik (PPU104)

Anmälningskod: MDH-14078 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filharmonin
Kontakt:
Moment:
Upprop Föreläsning 1

Produktutveckling 2 (PPU410)

Anmälningskod: MDH-14067 Datum: 2018-01-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L249
Kontakt:
Moment:
Upprop

Programmering (DVA117)

Anmälningskod: MDH-14041 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:45-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Omega
Moment:
Upprop/Kursinformation/Föreläsning
Anmälningskod: MDH-14000 Datum: 2018-03-26 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
U/Upprop/föreläsning 1

Programmeringens grunder (DVA126)

Anmälningskod: MDH-14091 Datum: 2018-01-15 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Kontakt:
Moment:
Upprop

Programvara för matematisk statistik och finansiell verksamhet (MAA709)

Anmälningskod: MDH-11023 Datum: 2018-01-18 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-154
Moment:
Roll call and lecture 1

Programvarutest (DVA434)

Anmälningskod: MDH-14032 Datum: 2018-01-15 Tid: 08:00-16:00
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Visit http://www.promptedu.se/testing-2018/

Projekt i energi- och miljöteknik (OAH200)

Anmälningskod: MDH-13059 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:30-14:30
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Roll call project course
Room R2-545

Projekt i energi- och miljöteknik (OAH201)

Anmälningskod: MDH-13120 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:30-14:30
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Roll call project course
Room R2-545

Projekt i Framtidens Energi (OAH303)

Anmälningskod: MDH-13121 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:30-14:30
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Roll call project course
Room R2-545

Projekt i framtidens energi (OAH302)

Anmälningskod: MDH-13060 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:30-14:30
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Roll call project course
Room R2-545

Projekt i nätverksteknik: utveckling av komplexa datornätverk (DVA227)

Anmälningskod: MDH-14090 Datum: 2018-01-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-121
Moment:
U/Upprop/Föreläsning 1

Projektmetodik inom innovation och design (ITE420)

Anmälningskod: MDH-14069 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L348
Moment:
Introduction to the course and projects

Psykologi 1-30 (PSA119)

Anmälningskod: MDH-12066 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
A407 Futurum
Kontakt:
Moment:
Upprop & kursstart
Kommentar:
Vi börjar med boken PSYCH (se kursplanen), det är bra om du skaffar den till kursstart.
Anmälningskod: MDH-12067 Datum: 2018-01-16 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Lambda
Kontakt:
Moment:
Upprop & kursstart
Kommentar:
Vi börjar med boken PSYCH (se kursplanen), det är bra om du skaffar den till kursstart.

Psykologi 31-60, inriktning hälsopsykologi (PSA113)

Anmälningskod: MDH-12002 Datum: 2018-01-15 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Delta
Moment:
F1

Psykologi 61-90 (PSA122)

Anmälningskod: MDH-12008 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-151
Kontakt:
Moment:
Upprop, introduktion

Redovisning och kalkylering 1 (FOA133)

Anmälningskod: MDH-13036 Datum: 2018-01-16 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Omega
Kontakt:
Moment:
Upprop, Intro & Lecture F1

Redovisning och revision (FOA216)

Anmälningskod: MDH-13041 Datum: 2018-02-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion Kandidatuppsats i Företagsekonomi

Redovisning och revision med VFU (FOA217)

Anmälningskod: MDH-13042 Datum: 2018-02-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion Kandidatuppsats i Företagsekonomi

Ritteknik och CAD, distanskurs (MTA101)

Anmälningskod: MDH-14057 Datum: 2018-01-15 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Upprop görs genom att skicka mail till läraren senast 18.01.15 (Obligatoriskt!). Webregistrering görs på studentportalen. Övrig info se kursens hemsida: http://zoomin.idt.mdh.se/course/mta101/

Robust elektronik för rymd- och flygtillämpningar (ELA304)

Anmälningskod: MDH-14084 Datum: 2018-03-27 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Moment:
Kursupprop + Fö1

Rumslig gestaltning, fördjupning (ITE311)

Anmälningskod: MDH-14071 Datum: 2018-02-20 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Upprop + kursintroduktion

Räkna med lönsamhet (FOA102)

Anmälningskod: MDH-13056 Datum: 2018-01-17 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop

Sannolikhetslära (MMA306)

Anmälningskod: MDH-11104 Datum: 2018-01-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-151
Kontakt:
Moment:
Roll-Call and Lecture 1

Sannolikhetslära och statistisk teori (MAA137)

Anmälningskod: MDH-11034 Datum: 2018-01-16 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E305
Kontakt:
Moment:
Upprop och Sannolikhetslära 1

Simulering (MAA313)

Anmälningskod: MDH-11027 Datum: 2018-03-26 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-154
Moment:
Roll call and Lecture 1

Sjuksköterskeprogrammet (GSV03)

Anmälningskod: MDH-52801 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Beta
Kontakt:
Moment:
Programupprop Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet (GSE03)

Anmälningskod: MDH-52800 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C103
Moment:
Upprop Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet (GSS03)

Anmälningskod: MDH-52803 Datum: 2018-01-16 Tid: 09:30-16:00
Studieort:
Södertälje
Omfattning:
100%, Flexibelt lärande
Lokal:
Sal 211 Campus Telge
Moment:
Programupprop samt kursintroduktion, Lokal: Föreläsningssal 211, Campus Telge, Kvarnbergagatan 14A, 151 36 Södertälje

Skriftlig kommunikation i teori och praktik (HSV119)

Anmälningskod: MDH-11093 Datum: 2018-01-18 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-142
Kontakt:
Moment:
Upprop

Smärta och smärtbehandling (BMA053)

Anmälningskod: MDH-12013 Datum: 2018-02-19 Tid: 08:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Upprop sker på lärplattformen Blackboard måndag 19/2/-18 mellan 08:00-23:59

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30 (SOA133)

Anmälningskod: MDH-12064 Datum: 2018-01-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Kontakt:
Moment:
Tema 1

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60 (SOA134)

Anmälningskod: MDH-12065 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-051
Kontakt:
Moment:
Upprop och Vardagslivets sociologi II

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90 (SOA135)

Anmälningskod: MDH-12003 Datum: 2018-01-16 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-606
Moment:
Upprop och Föreläsning om Giddens (1)

Socionomprogrammet (GOM01)

Anmälningskod: MDH-52804 Datum: 2018-01-15 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
A309 Tentum
Moment:
Programupprop Socionomprogrammet

Solceller och solfångare (ERA115)

Anmälningskod: MDH-13009 Datum: 2018-01-16 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-121
Kontakt:
Moment:
Upprop. Lektion 1. Solenergi - Inledning. Energianvändning. Inlämning 1.

Sports management (FOA115)

Anmälningskod: MDH-13061 Datum: 2018-01-17 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Distanskurs

Språkutvecklingsanalys (SSA248)

Anmälningskod: MDH-11014 Datum: 2018-01-19 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E304
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Statistisk inferensteori (MMA308)

Anmälningskod: MDH-11072 Datum: 2018-03-26 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-605
Kontakt:
Moment:
Roll call. Lecture 1

Strategier, marknadsföring och management (EFO210)

Anmälningskod: MDH-13069 Datum: 2018-03-26 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Case
Kontakt:
Moment:
Roll-call

Stress- och konflikthantering (PSA110)

Anmälningskod: MDH-12068 Datum: 2018-03-26 Tid: 09:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-205
Kontakt:
Kommentar:
All teaching in English. Blackboard available about a week prior to the course introduction

Supply Chain Management (KPP241)

Anmälningskod: MDH-14018 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3115
Kontakt:
Moment:
Course introduction

Svensk kriminallitteratur (LIA004)

Anmälningskod: MDH-11049 Datum: 2018-01-17 Tid: 08:00-19:00
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Upprop.
LIA004 Svensk kriminallitteratur är en distanskurs utan fysiska campusträffar. Uppropet sker genom att den som är antagen till kursen skickar ett mejl till kursansvarig Marie Öhman (marie.ohman@mdh.se) den 17 januari, någon gång mellan kl. 08.00 –19.00, och meddelar att man har för avsikt att gå kursen. Du kommer då att registreras på kursen och kursansvarig kommer att kontakta dig med mer information.

Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30 hp (Ingår i lärarlyftet) (SSA907)

Anmälningskod: MDH-11600 Datum: 2018-01-20 Tid: 10:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Veckoslut
Lokal:
E206

Säkerhet i datornätverk (DVA211)

Anmälningskod: MDH-14081 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Lambda
Moment:
U/Upprop

Teknikillustration (ITE241)

Anmälningskod: MDH-14033 Datum: 2018-01-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Upprop och gästföreläsning Volvo CE

Teorifördjupning i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin (FYS018)

Anmälningskod: MDH-12001 Datum: 2018-01-19 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Moment:
Upprop, kursintroduktion och föreläsning

Termodynamik (FYA011)

Anmälningskod: MDH-11007 Datum: 2018-03-27 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
A309 Tentum
Kontakt:

Textdesign 6 - fördjupning (ITE323)

Anmälningskod: MDH-14075 Datum: 2018-02-19 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion

The Internationalisation Process of Companies (FOA200)

Anmälningskod: MDH-13031 Datum: 2018-05-02 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Beta
Moment:
Roll Call and Introduction

Tidiga faser inom innovation och design (ITE421)

Anmälningskod: MDH-14065 Datum: 2018-01-16 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L348
Kontakt:
Moment:
Introduction

Tidsserieanalys (MMA702)

Anmälningskod: MDH-11075 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-154
Moment:
Roll call and Lecture 1

Tillämpad operationsanalys och logistik (PPU407)

Anmälningskod: MDH-14038 Datum: 2018-01-17 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3115
Kontakt:
Moment:
Upprop, Lektion 1

Tillämpad projektledning (INO237)

Anmälningskod: MDH-14050 Datum: 2018-01-16 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Kursstart

Tysk affärskommunikation (TYA105)

Anmälningskod: MDH-11030 Datum: 2018-01-18 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Dagtid
Moment:
Tysk affärskommunikation.
För att behålla din studieplats behöver du skicka ett mejl till kursens lärare (christiane.lahusen@mdh.se) senast 18-01-2018 och meddela att du vill delta i kursen (digitalt upprop)

Tyska 1 (TYA114)

Anmälningskod: MDH-11008 Datum: 2018-01-18 Tid: 13:15-14:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-013
Kontakt:
Moment:
upprop+introduktionsföreläsning

Tyska 1 i Tyskland (TYA113)

Anmälningskod: MDH-11181 Datum: 2018-01-19 Tid: 10:15-16:45
Studieort:
Tyskland
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R3-121
Kontakt:
Moment:
Upprop + introduktionsföreläsningar Tyska 1 i Tyskland

Tyska 2 (TYA205)

Anmälningskod: MDH-11162 Datum: 2018-01-18 Tid: 10:15-11:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-043
Kontakt:
Moment:
Tyska 2

Tyska 2 i Tyskland (TYA204)

Anmälningskod: MDH-11163 Datum: 2018-01-18 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Tyskland
Omfattning:
100%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Tyska 2 i Tyskland.
För att behålla din studieplats behöver du skicka ett mejl till kursens lärare (uwe.kjar@mdh.se) senast 18-01-2018 och meddela att du vill delta i kursen (digitalt upprop)

Tyska 3, specialarbete (TYA302)

Anmälningskod: MDH-11062 Datum: 2018-01-18 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Tyska 3 specialarbete.
För att behålla din studieplats behöver du skicka ett mejl till kursens lärare (uwe.kjar@mdh.se) senast 18-01-2018 och meddela att du vill delta i kursen (digitalt upprop)

Tyska i arbetslivet (TYA112)

Anmälningskod: MDH-11058 Datum: 2018-01-18 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Dagtid
Moment:
Tyska i arbetslivet.
För att behålla din studieplats behöver du skicka ett mejl till kursens lärare (christiane.lahusen@mdh.se) senast 18-01-2018 och meddela att du vill delta i kursen (digitalt upprop)

Uppsats och metod i företagsekonomi (FOA141)

Anmälningskod: MDH-13068 Datum: 2018-01-22 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Paros
Moment:
Roll-call and introduction Thesis and Methods

Utveckling av avioniksystem (FLA308)

Anmälningskod: MDH-14044 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-132
Kontakt:
Moment:
U/Kursupprop + Fö1

Utvecklingspsykologi (PSA116)

Anmälningskod: MDH-12036 Datum: 2018-01-15 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
kursstart/upprop på lärplattformen Blackboard (https://blackboard.mdh.se/)

Vattenkvalitet och vattenrening (MTK313)

Anmälningskod: MDH-13033 Datum: 2018-01-17 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Upprop
2018-01-17 kl. 23.58-23.59 Sista dag att göra uppropet i Blackboard

Ventilationsteknik (ERA108)

Anmälningskod: MDH-13011 Datum: 2018-01-15 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Case
Kontakt:
Moment:
Upprop, introduktion och systemlära

Vetenskapligt manuskript i energi- och miljöteknik - process, metod och genomförande (OAH304)

Anmälningskod: MDH-13122 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:30-14:30
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Roll call Scientific manuscript
Room R2-545

Virtuell vardagstyska (TYA002)

Anmälningskod: MDH-11055 Datum: 2018-01-18 Tid: 13:15-14:45
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
R2-043
Kontakt:
Moment:
Tyska 1

Värme- och kraftteknik 2 (ERA212)

Anmälningskod: MDH-13014 Datum: 2018-01-16 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Moment:
Upprop + Inledning + Gas turbiner I + INL1 handout

Vård av patient med akut svikt i vitala funktioner (OBM033)

Anmälningskod: MDH-12025 Datum: 2018-02-20 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R3-121
Moment:
Kursintroduktion

Wavelets (MAA603)

Anmälningskod: MDH-11057 Datum: 2018-04-10 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-605
Moment:
Roll call and Lecture 1