Uppropsinformation

För att behålla din studieplats behöver du närvara på uppropet, fysiskt eller digitalt. Här söker du fram vad som gäller för din utbildning. Du kan söka på program-/kursnamn, anmälningskod och kurskod, något du hittar i ditt antagningsbesked. Välkommen hit till MDH!

CO-OP teori I (KPP401)

Anmälningskod: MDH-14111 Datum: 2018-05-02 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Moment:
Upprop och genomgång

CO-OP teori II (KPP402)

Anmälningskod: MDH-14112 Datum: 2018-05-02 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Moment:
Upprop och genomgång

Fackspråk och termer (ITE236)

Anmälningskod: MDH-14028 Datum: 2018-05-14 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L205B
Kontakt:
Moment:
Upprop, kursintro

Interkulturell kommunikation (SVA024)

Anmälningskod: MDH-11015 Datum: 2018-04-05 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Delta
Moment:
Upprop, Föreläsning 1

Introduktion till finansiell matematik (MAA303)

Anmälningskod: MDH-11038 Datum: 2018-04-09 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-131
Kontakt:
Moment:
Roll-Call+Lecture 1

Komplikationer inom obstetrisk och gynekologisk vård (VAE120)

Anmälningskod: MDH-12032 Datum: 2018-04-30 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R3-121
Moment:
Kursintroduktion

PM inför examensarbete inom fysioterapi (FYS024)

Anmälningskod: MDH-12030 Datum: 2018-05-14 Tid: 09:15-11:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-051
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Portföljteori II (MMA705)

Anmälningskod: MDH-11029 Datum: 2018-04-05 Tid: 18:15-21:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Kvällstid
Lokal:
U2-154
Kontakt:
Moment:
Roll call, lecture 1

The Internationalisation Process of Companies (FOA200)

Anmälningskod: MDH-13031 Datum: 2018-05-02 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Beta
Moment:
Roll Call and Introduction