Studenter i aula

Metoddoktorn – vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Metoddoktorn är till för dig som tänker skriva PM eller uppsats i ännet företagsekonomi. Här hittar du kompletterande material till kurslitteratur, föreläsningar, seminarier, annat kursmaterial som du erhåller under utbildningen, samt diskussioner som du har med din handledare. Syftet är att ytterligare stimulera dina egna ställningstaganden i ditt vetenskapliga arbete.

Metoddoktorns innehåll och upplägg

Metoddoktorn bygger på våra väl grundade synpunkter och fokuserar på vanligt förekommande problem i uppsatsarbetet. För varje problemområde förklaras först vad som avses, därefter följer exempel och länkar för vidare läsning samt filmsekvenser från föreläsningar m.m.

Metoddoktorns olika avdelningar är uppdelade i avsnitt, vilka framgår av menyn till vänster. Här kan du gå in i vilket skede som helst i ditt arbete. Det viktiga är att du funderar över hur just din vetenskapliga utredning kan bli bättre.

Detta berörs inte i Metoddoktorn

Beträffande allt det formella kring dina studier i allmänhet och din aktuella kurs i synnerhet hänvisas du till högskolans anvisningar.

Ansvariga för Metoddoktorn

Nedanstående personer ansvarar för Metoddoktorns innehåll och upplägg. Det är således oss du kan kontakta om du har synpunkter på eller frågor om sådant som berörs i Metoddoktorn.

Cecilia Lindh

Cecilia Lindh, universitetslektor i företagsekonomi.

Cecilia kan du kontakta om du önskar ämnesspecifik information eller har frågor om sådant som berörs i Metoddoktorns olika avsnitt.

Kontaktuppgifter

Peter Ekman, universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring.

Även Peter kan du kontakta om du önskar ämnesspecifik information eller har frågor om sådant som berörs i Metoddoktorn.

Kontaktuppgifter

Mikael Gustafsson

Mikael Gustafsson, webbredaktör.

Kontakta gärna Mikael om du t.ex. hittar ord som är felstavade, meningar som är svåra att förstå, sidor som inte ser bra ut eller inte verkar fungera som de borde, om länkar är brutna m.m.

Kontaktuppgifter
  Metoddoktorn är framtagen av docent Carl G. Thunman och docent Finn Wiedersheim-Paul i samarbete med redaktör Mikael Gustafsson.