Här för dig: Utveckla ditt skrivande

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2017-09-26
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Högskolebiblioteket i Eskilstuna

Skrivstuga med Cesam!

Kom och träffa språkpedagogen Malin Larsson på högskolebiblioteket i Eskilstuna. Hon svarar på frågor och ger tips kring hur du kan utveckla ditt skrivande.