Skaffa en mentor i arbetslivet

En mentor är en ovärderlig möjlighet för att skaffa inblick i ditt kommande arbetsliv - redan under studietiden!

 

En fantastisk möjlighet

Som adept - som du kallas i ett mentorprogram - får du tillgång till ett erfaret bollplank, en person som kan ge dig konkreta tips och råd på hur du ska tänka och agera inför klivet ut i arbetslivet. För adepten är det viktigt att komma ihåg att det är du som har ansvaret att mentorskapet hålls levande, att möten bokas och att fylla samtalet med frågor.

Som adept kan du få:

● Goda råd hur du som student ska tänka inför att söka jobb
● Konkreta tips och råd från arbetslivet
● Lära känna dina styrkor och svagheter bättre
● Kunskap och insikt i hur det fungerar i arbetslivet
● Ett utökat nätverk av kontakter

Här nedanför hittar du mer information om mentorprogrammet.

Mentorprogrammets inriktningar och upplägg

2017-2018

Mentorprogrammet är sökbart för programstudenter vid MDH i både Eskilstuna och Västerås. Observera dock att de gemensamma träffarna och uppstarten bara kommer att hållas i Västerås. Vilka som kommer att kunna erbjudas plats beror på vilka mentorer vi har fått. Vi vill ju helst att det ska finnas någon koppling mellan mentorns yrke och din utbildning.

Om du hittar en egen mentor med en närliggande koppling till din utbildning så kan du anmäla båda när du fyller i din intresseanmälan, eller skicka ett mejl till Karriärtorget så meddelar vi hur du ska göra.  

Antalet platser är begränsat. Nu kan bara de som fått riktade utskick anmäla sig. Länken till intresseanmälan hittar du i det mejl som i så fall skickats ut.  

Tipsa också gärna personer i ditt kontaktnät som du tror skulle kunna passa som mentor, om att de kan anmäla sig via http://www.mdh.se/samverkan/studentkontakt/mentor

Upplägg

Mentorprogrammet pågår under perioden oktober till maj, med en gemensam start i början av oktober. Därefter träffas adept och mentor cirka en gång per månad på dagar och tider som passar dem. Utöver den gemensamma uppstartsträffen den 5 alternativt 11 oktober anordnar Karriärtorget 3 till 5 gemensamma träffar där alla deltagare får möjlighet att utbyta erfarenheter, eller delta vid en kortare föreläsning inom något ämne intressant för både mentorer och adepter. De gemensamma träffarna anordnas alltid på kvällstid, som regel kl. 17-19 ibland något längre beroende på program. Vid dessa bjuds deltagarna på enklare förtäring. 

Vill du veta mer kontakta karriartorget@mdh.se.

 

Vem kan söka och hur gör jag?

Anmälan är nu öppen för de program där tillgång på mentorer fortfarande finns. Se ovan under avsnittet 2017-2018.

 

Urval och antagningsbesked

Antalet platser är begränsat och beror på tillgången på mentorer inom respektive utbildningsområde. För efteranmälan tillämpas så långt det är möjligt principen "först till kvarn", men dina studieresultat och dina motiveringar i ansökan kan komma att vägas in vid urvalet (det gäller också för alla reservplatsplaceringar). 

Du som anmält dig kommer att kontaktas via den e-postadress du angav vid anmälan. Når vi dig inte via mejl senast onsdag 20 september stryks du från listan.  

För frågor kontakta