Examina vid Mälardalens högskola

Här finns en lista över huvudområden i generella examina samt examensbeskrivningar för de examina som Mälardalens högskola har rätt att utfärda. Examensbeskrivningarna är bilagor till Mälardalens högskolas lokala examensordning.

Lokal examensordning:

Lokal examensordning fr o m 2007-07-01 (pdf 775 kB)

Lista över huvudområden:

Huvudområden (pdf 148 kB)

Examensbeskrivningar

Generella examina på grundnivå: 

Högskoleexamen (pdf 75 kB)

Kandidatexamen (pdf 106 kB)   

Konstnärliga examina på grundnivå:      

Konstnärlig högskoleexamen (pdf 70 kB)    

Konstnärlig kandidatexamen (pdf 69 kB)      

Yrkesexamina på grundnivå: 

Fysioterapeutexamen (pdf 70 kB)

Förskollärarexamen (pdf 73 kB)

Högskoleingenjörsexamen (pdf 109 kB)    

Sjukgymnastexamen (pdf 70 kB)    

Sjuksköterskeexamen (pdf 69 kB)    

Socionomexamen (pdf 67 kB)    

Generella examina på avancerad nivå

Magisterexamen (pdf 166 kB)

Masterexamen (pdf 159 kB)        

Yrkesexamina på avancerad nivå:

Barnmorskeexamen (pdf 70 kB)

Civilingenjörsexamen (pdf 118 kB)  

Specialistsjuksköterskeexamen (pdf 89 kB)  

Speciallärarexamen (pdf 77 kB)  

Specialpedagogexamen (pdf 70 kB)  

Yrkesexamina på grundnivå och avancerad nivå:

Grundlärarexamen (pdf 90 kB)

Lärarexamen (pdf 94 kB)

Ämneslärarexamen (pdf 91 kB)

Generella examina på forskarnivå:

Licentiatexamen (pdf 100 kB)

Doktorsexamen (pdf 100 kB)