Examenskrav som upphör 2017 och 2018

Beslut kan fattas om att en examen ska avvecklas och då träder en övergångsperiod in som talar om hur länge examen får utfärdas innan den försvinner helt. Ibland kan även kraven för en examen revideras och om kraven anses bli hårdare blir det även här en övergångsperiod för hur länge en examen kan utfärdas enligt de tidigare kraven.

Nedan listade examina enligt gällande bestämmelser är avvecklade eller reviderade och har en övergångsperiod där sista datum att ansöka om dessa är 2017-12-31, 2018-06-30 respektive 2018-12-31. Man måste ha påbörjat sina studier före ett visst datum för att ha rätt att erhålla nämnda examina. För mer detaljer om kraven och övergångsperioder se den lokala examensordningen, länk till lokal examensordning

Examenskrav som upphör att gälla 2017-12-31

 • Byggnadsteknik: Kandidat-/Magisterexamen
 • Elektronik: Magister-/Masterexamen
 • Energiteknik: Magisterexamen
 • Flygteknik: Kandidatexamen
 • Historia: Kandidat-/Magisterexamen
 • Industriell ekonomi och organisation med inriktning mot entreprenörskap/hållbar utveckling/informationsteknologi: Masterexamen
 • Informationsdesign: Magisterexamen
 • Inneklimatteknik: Högskoleingenjörsexamen
 • Innovationsteknik: Magisterexamen
 • Ledarskap: Magisterexamen
 • Mark- och vattenteknik: Högskoleingenjörsexamen
 • Miljö- och hälsoskydd: Magisterexamen
 • Process- och resursoptimering: Magister-/Masterexamen
 • Produkt- och processutveckling: Kandidatexamen
 • Samhällsteknik: Civilingenjörsexamen
 • Sjukgymnastexamen (ersatt av Fysioterapeutexamen)
 • Tillämpad datateknik: Högskoleingenjörsexamen/Civilingenjörsexamen
 • Vattenkvalitetsbedömning: Masterexamen

Övriga förändringar

 • Skärpta krav inom huvudområdet och huvudområdets inriktning för teknologie masterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Inbyggda system, tidigare krav utgår
 • Undantag för kravet om 15 hp statistik i en Ekonomie kandidat utgår
 • Rätt att erhålla kandidat-/magisterexamen i Vårdvetenskap (det gamla namnet på huvudområdet Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad) utgår

Om man vill ansöka om examen enligt dessa krav måste alla kurser som ska ingå i examen vara slutförda och inrapporterade senast 2017-12-31 och dessutom måste ansökan om examen vara inkommen till Mälardalens högskola senast detta datum.

Examenskrav som upphör att gälla 2018-06-30

 • Franska: Kandidatexamen
 • Spanska: Kandidatexamen
 • Tyska: Magisterexamen

Om man vill ansöka om examen enligt dessa krav måste alla kurser som ska ingå i examen vara slutförda och inrapporterade senast 2018-06-30 och dessutom måste ansökan om examen vara inkommen till Mälardalens högskola senast detta datum.

Examenskrav som upphör att gälla 2018-12-31

 • Miljövetenskap: Kandidatexamen

Om man vill ansöka om examen enligt dessa krav måste alla kurser som ska ingå i examen vara slutförda och inrapporterade senast 2018-12-31 och dessutom måste ansökan om examen vara inkommen till Mälardalens högskola senast detta datum.