Diploma Supplement

Diploma Supplement ska underlätta erkännandet av högskoleutbildningar utomlands och göra det lättare för högskoleutbildade att flytta mellan olika länder för att studera eller arbeta.

Efter den 1 januari 2003 ska alla examensbevis som utfärdas av statliga universitet och högskolor ska åtföljas av en bilaga på engelska, Diploma Supplement (DS) beskriver bland annat innehåll och omfattning av den utbildning som lett fram till examen. Tillsammans med examensbeviset får man ett DS automatiskt och utan kostnad.

Diploma Supplement kan utfärdas retroaktivt

Studenter som fått examensbevis utfärdade vid Mälardalens högskola före 1 januari 2003 kan på begäran få ett DS utfärdat retroaktivt. Förutsättningen är att examen utfärdats enligt de examenskrav som gällde vid Mälardalens högskola 1 januari 2003. För sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen gäller att studierna ska vara påbörjade efter 1 juli 1995.

Diploma Supplement för forskarexamen

Från och med den 1 juli 2007 ska en examensbilaga utfärdas till samtliga examina på alla utbildningsnivåer, det vill säga även för examina på forskarnivå.