Examen

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis eller kursbevis. Båda är dokument som visar att du genom studier uppfyllt kraven för viss examen eller kurs.

Viktig information till dig som ska ansöka om examen

Då Mälardalens högskola ska uppgradera sitt studiedokumentationssystem så kommer möjligheten att ansöka om examen elektroniskt via Studentportalen att vara begränsad under en tid. Det kommer inte att gå att ansöka elektroniskt 170626-170705. Under tiden går det att ansöka på blankett eller avvakta tills Studentportalen åter är i funktion.

 

Så här ansöker du om examensbevis

Du gör din ansökan om examensbevis i Studentportalen. Där hittar du instruktioner för hur du går tillväga. Logga in på Studentportalen 

Om du inte har ett aktivt studentkonto gör du ansökan på en blankett, se nedan. Skriv ut blanketten, fyll i och skicka in den till Sektionen för antagning och examen. Även forskare ansöker om examen på blankett.

  • Fyll i ansökan enligt anvisningarna på blanketten. Om någon/några av kurserna som ska ingå i examensbeviset är lästa på andra lärosäten, måste du bifoga vidimerad kopia av studieintyg eller kursbevis för dessa
  • Kontrollera att dina studieresultat finns registrerade, endast fullgjorda kursfordringar kan tas med i examen och kurser får inte ha överlappande innehåll. Om något skulle saknas, kontakta Studenttorget innan du lämnar in din ansökan.
  • Om du fått någon kurs, antingen hel eller del av, tillgodoräknad måste beslut om detta bifogas ansökan
  • Ansökan på blankett skickas eller lämnas till Sektionen för antagning och examen

Ansökningsblanketter

Ansökan om examensbevis på grund och avancerad nivå (pdf 54 kB)

Ansökan om examensbevis för lärare/speciallärare/specialpedagog (pdf 61 kB)

Ansökan om examensbevis för forskare (pdf 50 kB)

 

Ansökan om kursbevis

När du har fått slutbetyg på en kurs kan du ansöka om kursbevis. Ansökan om kursbevis ska göras på blankett: 

Ansökan kursbevis (pdf 32 kB)

 

Du kan även hämta blanketten på Studenttorget

 

Kontakt

Du kan kontakta examenshandläggarna genom att skicka ett meddelande eller en fråga via kontaktformulär:

Länk till Kontaktformulär

via mejl: examen@mdh.se

eller kontakta oss på telefon: 016-15 32 20

Postadress:
Mälardalens högskola
Sektionen för antagning och examen/Examen
Box 325
631 05 Eskilstuna

Om du vill besöka examen, kontakta Studenttorget i Eskilstuna så hjälper de dig.

Länk till Studenttorget