Driftsnyheter

  • Lördagen den 23 september mellan klockan 08.00-17.00 utförs ett planerat underhållsarbete på den centrala nätverksutrustningen i syfte att få förbättrad funktionalitet, säkerhet och stabilitet.