Störningar i Blackboard

Driftinformation

Datum: 2017-02-11

BlackBoard är inte tillgängligt på söndagar kl 22-23.

Varje söndag kl 22-23 sker ett planerat underhållsarbete, det innebär att under den här tiden är BlackBoard inte tillgänglig.