Uppropsinformation

För att behålla din studieplats behöver du närvara på uppropet, fysiskt eller digitalt. Här söker du fram vad som gäller för din utbildning. Du kan söka på kurs-/programnamn, anmälningskod och kurskod, något du hittar i ditt antagningsbesked. Observera att datum, tid och plats kan komma att ändras fram till dagen innan uppropsdagen. Kom därför ihåg att kontrollera webbschemat så att du har koll på var och när du ska vara på plats. Välkommen hit till MDH!

 

Abstrakt algebra (MMA501)

Anmälningskod: MDH-21064 Datum: 2017-11-07 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-154
Moment:
Roll call and lecture 1

Additiva tillverkningsprocesser II; Innovativ tillverkning (INO241)

Anmälningskod: MDH-14058 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Upprop & Kursstart

Aktuella frågor inom konsumentmarknadsföring (FOA309)

Anmälningskod: MDH-13024 Datum: 2018-02-13 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Delta
Kontakt:
Moment:
Roll-call and introduction Master Thesis

Analytisk finans II (MMA708)

Anmälningskod: MDH-21071 Datum: 2017-11-06 Tid: 18:15-21:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Kvällstid
Lokal:
R1-121
Kontakt:
Moment:
Roll call and lecture 1

Andraspråksinlärning (SSA220)

Anmälningskod: MDH-21077 Datum: 2017-11-09 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L327ALC
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Artificiell intelligens (CDT312)

Anmälningskod: MDH-14007 Datum: 2018-01-16 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Moment:
U roll-call/Presentation

Associationsrätt (EHA006)

Anmälningskod: MDH-23068 Datum: 2017-11-06 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Filharmonin
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Avancerad ekonomisk styrning och strategisk ekonomistyrning (FOA318)

Anmälningskod: MDH-23030 Datum: 2017-11-06 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-606
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Avancerad externredovisning (FOA319)

Anmälningskod: MDH-23031 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-606
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Avancerad komponentbaserad programvaruteknik (DVA449)

Anmälningskod: MDH-14029 Datum: 2018-01-24 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Moment:
Roll-call + Lecture 1

Bachelor Thesis in Business Administration (FOA214)

Anmälningskod: MDH-13111 Datum: 2018-02-15 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Delta
Kontakt:
Moment:
Roll-call and introduction Bachelor Thesis

Barnmorskeprogrammet (ZOJ20)

Anmälningskod: MDH-52900 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Moment:
Upprop Barnmorskeprogrammet

Beteendemedicinska tillämpningar i fysioterapi (FYS017)

Anmälningskod: MDH-12004 Datum: 2018-01-15 Tid: 08:59-09:00
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Upprop på Blackboard

Beteendevetenskapliga programmet (GKE03)

Anmälningskod: MDH-52802 Datum: 2018-01-15 Tid: 12:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E208
Kontakt:
Moment:
Upprop Beteendevetenskapliga programmet

Bildval och bildstrategier (ITE320)

Anmälningskod: MDH-24089 Datum: 2017-12-11 Tid: 09:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C106
Kontakt:
Moment:
Intro, upprop

Brandskydd (BTA133)

Anmälningskod: MDH-13002 Datum: 2018-03-26 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Lambda
Kontakt:
Moment:
Upprop

Branschanalys och yrkesorientering (ITE305)

Anmälningskod: MDH-24086 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L219
Kontakt:
Moment:
Registrering, Introduktion

Byggnaders energisystem (ERA209)

Anmälningskod: MDH-23020 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-043
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursinformation
Genomgång av INL.5 (KV.Ingenjören)
Genomgång av INL.3 (IDA ICE)
Genomgång av INL.2 (Utvärdering av byggnaders enerigsystem)

Byggnadsproduktion 1 (BTA134)

Anmälningskod: MDH-13006 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Kontakt:
Moment:
Upprop

Byggnadsteknik 2 (BTA127)

Anmälningskod: MDH-23006 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Paros
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

CAD fördjupning (MTA200)

Anmälningskod: MDH-14008 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-14:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Kontakt:
Moment:
CAD1 + Upprop. (För infomation se kurshemsida: http://zoomin.idt.mdh.se/course/mta200)

CAD fördjupning, distanskurs (MTA201)

Anmälningskod: MDH-24075 Datum: 2017-11-06 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Upprop görs genom att skicka mail till läraren (david.bizzozero@mdh.se) senast 171106 (Obligatoriskt!). Webregistrering görs på studentportalen. Övrig info se kursens hemsida: http://zoomin.idt.mdh.se/course/mta201/
Anmälningskod: MDH-14020 Datum: 2018-03-26 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Upprop görs genom att skicka mail till läraren senast 180326 (Obligatoriskt!). Webregistrering görs på studentportalen. Övrig info se kursens hemsida: http://zoomin.idt.mdh.se/course/mta200/

CAD grundkurs (PPU107)

Anmälningskod: MDH-24084 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filen
Moment:
Kursstart, upprop. Lektion

CO-OP teori I (KPP401)

Anmälningskod: MDH-14111 Datum: 2018-05-02 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Moment:
Upprop och genomgång

CO-OP teori II (KPP402)

Anmälningskod: MDH-14112 Datum: 2018-05-02 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Moment:
Upprop och genomgång

Datakommunikation för inbyggda system 1 (DVA243)

Anmälningskod: MDH-14082 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-205
Moment:
Upprop

Datakommunikation för inbyggda system 2 (DVA238)

Anmälningskod: MDH-24098 Datum: 2017-11-08 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-145
Moment:
Upprop, Föreläsning #1

Datakommunikation i nätverk II, distanskurs (DVA224)

Anmälningskod: MDH-24120 Datum: 2017-11-06 Tid: 01:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Upprop/Roll-Call on Blackboard

Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion (DVA104)

Anmälningskod: MDH-24093 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Moment:
Upprop / Kursinfo / Föreläsning 1 - ADT:er
Anmälningskod: MDH-14031 Datum: 2018-03-28 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Lambda
Moment:
U/Upprop/Kursinformation/Föreläsning

Datorgrafikens grunder (DVA338)

Anmälningskod: MDH-14053 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Lambda
Kontakt:
Moment:
U/Roll-call + Lecture

Design av komplexa datornätverk (DVA335)

Anmälningskod: MDH-14027 Datum: 2018-03-27 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Moment:
U/UPPROP

Design och estetik (ITE328)

Anmälningskod: MDH-14049 Datum: 2018-01-16 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
L327ALC
Moment:
Upprop, introduktion

Deutsche Krimis 2 (TYA107)

Anmälningskod: MDH-11024 Datum: 2018-01-18 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Dagtid
Moment:
Deutsche Krimis 2

Differentialekvationer, grundkurs (MAA316)

Anmälningskod: MDH-11050 Datum: 2018-04-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Moment:
Lecture 1 & Roll call

Diskret matematik (MMA122)

Anmälningskod: MDH-11065 Datum: 2018-01-16 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning 1, kap 2

Distriktssköterskors ledarskap och pedagogiska uppdrag (VAE138)

Anmälningskod: MDH-22054 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-306
Kontakt:

E-handel och digitalisering (FOA100)

Anmälningskod: MDH-13070 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-142
Kontakt:
Moment:
Roll call and lecture 1

Ekonometri (NAA120)

Anmälningskod: MDH-23065 Datum: 2017-11-07 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-205
Kontakt:
Moment:
Roll call, Lecture

Ekonomiska kalkyler och intern styrning (FOA114)

Anmälningskod: MDH-23059 Datum: 2017-11-07 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Paros
Kontakt:
Moment:
Upprop, F1

Elektriska maskiner (ERA213)

Anmälningskod: MDH-23007 Datum: 2017-11-07 Tid: 15:15-18:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-121
Moment:
L1, Upprop, Introduktion, Transformatorn del 1

Elektronik grundkurs (ELA103)

Anmälningskod: MDH-24091 Datum: 2017-11-07 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Paros
Kontakt:
Moment:
Registrering och kursinformation

Elektroniksystem (ELA302)

Anmälningskod: MDH-14048 Datum: 2018-01-16 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning 1

Ellära (FYA007)

Anmälningskod: MDH-11090 Datum: 2018-03-27 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-141
Kontakt:
Moment:
Föreläsning1 Upprop

Engelska 1: kommunikation (ENA123)

Anmälningskod: MDH-21011 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-15:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-121
Kontakt:
Moment:
UPPROP/ROLL CALL & Seminar 1

Engelska 1: språkvetenskap 1 (ENA124)

Anmälningskod: MDH-21012 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-11:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-302
Moment:
UPPROP/ROLL CALL & Lecture: lexical semantics

Entreprenörskap 1 (INO124)

Anmälningskod: MDH-14019 Datum: 2018-01-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E310
Kontakt:
Moment:
Upprop, intro. av INL1, gruppindelning

Entreprenörskap 2 (INO331)

Anmälningskod: MDH-24034 Datum: 2017-11-07 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Kursupprop och introduktion
Anmälningskod: MDH-14061 Datum: 2018-01-16 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Kursstart

Evidensbaserad praktik och utvärdering (SAA064)

Anmälningskod: MDH-22019 Datum: 2017-11-08 Tid: 09:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
B202
Kontakt:
Moment:
Roll-call Introduction

Examensarbete i innovationsteknik (INO334)

Anmälningskod: MDH-14006 Datum: 2018-01-18 Tid: 10:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
33%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Upprop

Examensarbete, produktutveckling - konstruktion (PPU305)

Anmälningskod: MDH-14102 Datum: 2018-01-16 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
C105
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Farkoststrukturer och materiallära (FYA010)

Anmälningskod: MDH-11092 Datum: 2018-03-26 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-151
Kontakt:
Moment:
Föreläsning 1

Farmakologi och förskrivningsrätt (BMA068)

Anmälningskod: MDH-22048 Datum: 2017-12-27 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Kursintro - se Blackboard och inspelad intro

Flyg- och rymdsystemteknik (FLA210)

Anmälningskod: MDH-24134 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-145
Kontakt:
Moment:
Föreläsning 1
Anmälningskod: MDH-24134 Datum: 2017-11-20 Tid: 17:00-20:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Grupp A: Laboration Hässlö

Folkhälsoekonomi (FHA029)

Anmälningskod: MDH-22049 Datum: 2017-12-11 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-208
Moment:
Upprop, F-N & K kap 1 - 4,

Fonetik i ett andraspråksperspektiv (SSA221)

Anmälningskod: MDH-21080 Datum: 2017-11-09 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E207
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Forskningsdesign och metod (INO332)

Anmälningskod: MDH-14001 Datum: 2018-01-16 Tid: 09:15-09:45
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L3115
Moment:
Upprop

Forskningsmetoder inom innovation och design 1 (ITE418)

Anmälningskod: MDH-24129 Datum: 2017-11-07 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3115
Moment:
Roll call and Course introduction

Forskningsprocesser (ITE302)

Anmälningskod: MDH-14070 Datum: 2018-01-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Moment:
Introduktion

Funktionell programmering med F# (DVA229)

Anmälningskod: MDH-14015 Datum: 2018-01-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Kontakt:
Moment:
U/upprop F1

Fördjupningskurs i sociolingvistik (SVA014)

Anmälningskod: MDH-21092 Datum: 2017-11-09 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Kontakt:

Företagande i samhället (FOA316)

Anmälningskod: MDH-23028 Datum: 2017-11-10 Tid: 13:15-16:30
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-145
Moment:
Upprop och kursintroduktion. CSR workshop

Företagsekonomi fortsättningskurs (FOA140)

Anmälningskod: MDH-13037 Datum: 2018-01-22 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Paros
Moment:
Roll-call and introduction Thesis and Methods

Företagsekonomisk forskning i praktiken (FOA320)

Anmälningskod: MDH-13025 Datum: 2018-01-19 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Case
Kontakt:
Moment:
Upprop

Förskollärarprogrammet (GFE01)

Anmälningskod: MDH-51800 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-14:30
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E308
Kontakt:
Moment:
Upprop Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet (GFV01)

Anmälningskod: MDH-51801 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-14:30
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Programupprop Förskollärarprogrammet i Västerås

Förskollärarprogrammet (GFX01)

Anmälningskod: MDH-51803 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Programupprop Förskollärarprogrammet i Västerås

Global hälsa (FHA021)

Anmälningskod: MDH-22011 Datum: 2017-12-11 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-142
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Grafisk form - grundkurs (ITE113)

Anmälningskod: MDH-24043 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3115
Moment:
Upprop, Introduktionsföreläsning

Grundläggande avioniksystem (FLA209)

Anmälningskod: MDH-14087 Datum: 2018-01-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-023
Kontakt:
Moment:
Kursupprop + Fö1

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 (GRV01)

Anmälningskod: MDH-51804 Datum: 2018-01-15 Tid: 14:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-121
Kontakt:
Moment:
Programupprop Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3

Hälsofrämjande arbete - implementering (FHA042)

Anmälningskod: MDH-22042 Datum: 2017-12-11 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R3-121
Kontakt:
Moment:
Upprop, kursintroduktion och kort introduktionsföreläsning
Kommentar:
Kursen inleds med en föreläsningsvecka så skaffa boken av Nilsen (red. 2014) redan till kursstart!

Hållbar produktutveckling och produktion (PPU417)

Anmälningskod: MDH-24080 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filen
Kontakt:
Moment:
Upprop, Introduktion Lektion

Industriautomation (PPU418)

Anmälningskod: MDH-24081 Datum: 2017-11-08 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E208
Kontakt:
Moment:
Upprop/ Föreläsning 1

Industridesign, introduktion (PPU208)

Anmälningskod: MDH-24030 Datum: 2017-11-07 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Aula Collegium
Moment:
Upprop, intro

Industriell ekonomi (NAA204)

Anmälningskod: MDH-13047 Datum: 2018-01-16 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-121
Moment:
Roll-call; Information & Lec 1

Industriell marknadsföring (FOA126)

Anmälningskod: MDH-23062 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-302
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning 1

Industriell processutveckling (PPU413)

Anmälningskod: MDH-14068 Datum: 2018-03-27 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E208
Kontakt:
Moment:
Upprop

Industrirobotik (DVA414)

Anmälningskod: MDH-24124 Datum: 2017-11-07 Tid: 12:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-142
Moment:
Roll call and introducktion

Information - kunskap - vetenskap - etik (DVA223)

Anmälningskod: MDH-24007 Datum: 2017-11-06 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-205
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion
Anmälningskod: MDH-14040 Datum: 2018-01-15 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-606
Kontakt:
Moment:
U/Upprop och introduktion

Informativ animation (ITE237)

Anmälningskod: MDH-24058 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L261
Moment:
Kursupprop och översikt

Informativ illustration, fördjupning (ITE319)

Anmälningskod: MDH-14073 Datum: 2018-02-19 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L249
Moment:
Upprop, Introduktion

Informativt berättande (ITE242)

Anmälningskod: MDH-24066 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
B202
Kontakt:
Moment:
Introduktion, upprop

Innovation och kreativitetsledning (INO402)

Anmälningskod: MDH-24037 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Moment:
Roll Call and Course introduction

Innovation- och förändringsledning (INO240)

Anmälningskod: MDH-14052 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filharmonin
Kontakt:
Moment:
Kursupprop, introduktion och genomgång av Studiehandledning

Integrerad kommunikation (EFO254)

Anmälningskod: MDH-13103 Datum: 2018-02-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion Kandidatuppsats i Företagsekonomi

Intelligenta system (DVA439)

Anmälningskod: MDH-14060 Datum: 2018-01-16 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Kontakt:
Moment:
U/Roll call and lecture 1

Interaktionsdesign (DVA123)

Anmälningskod: MDH-14077 Datum: 2018-03-26 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Kontakt:
Moment:
Upprop, introduktion och övning

Kandidatuppsats i företagsekonomi (FOA300)

Anmälningskod: MDH-13062 Datum: 2018-02-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion Kandidatuppsats i Företagsekonomi

Kommunikation i arbetslivet (SVA418)

Anmälningskod: MDH-21089 Datum: 2017-11-10 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-051
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Kommunikation i komplexa organisationer (ITE416)

Anmälningskod: MDH-24068 Datum: 2017-11-07 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Upprop, sal L307

Kommunikation i organisationer (ITE330)

Anmälningskod: MDH-14063 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
75%, Dagtid
Lokal:
C105
Moment:
Upprop och kursstart

Kommunikation och medier (SOA128)

Anmälningskod: MDH-22021 Datum: 2017-12-11 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-306
Kontakt:
Moment:
Introduktionsföreläsning

Komplexa vårdbehov inom psykiatrisk omvårdnad (VAE152)

Anmälningskod: MDH-22045 Datum: 2018-01-03 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-306
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion, Vårdande samtal

Konceptrealisering (INO333)

Anmälningskod: MDH-14004 Datum: 2018-01-18 Tid: 10:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
33%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Upprop

Konsten att älska - kärleken i kulturen (LIA007)

Anmälningskod: MDH-11052 Datum: 2018-01-15 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Upprop sker med e-post till kursansvarig (lina.samuelsson@mdh.se) senast 17 januari.

Konstruktion, material och 3D (ITE234)

Anmälningskod: MDH-14013 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L3115
Kontakt:
Moment:
Upprop

Kreativ konceptutveckling 1 (INO235)

Anmälningskod: MDH-14012 Datum: 2018-01-15 Tid: 16:30-19:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Kursstart och upprop

Kredit- och obeståndsrätt (EHA004)

Anmälningskod: MDH-23083 Datum: 2017-12-11 Tid: 08:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Filharmonin
Moment:
Upprop, kursintroduktion och föreläsning 1

Kunskapsfilosofi (INO239)

Anmälningskod: MDH-24041 Datum: 2017-11-07 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L348
Moment:
Kursupprop

Kvalitets- och underhållsteknik (PPU309)

Anmälningskod: MDH-24076 Datum: 2017-12-01 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-145
Moment:
Upprop och lektion 1

Kvalitetsprocessen (KPP204)

Anmälningskod: MDH-14030 Datum: 2018-03-27 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Moment:
Obligatoriskt upprop, gruppdata, lektion

Kvalitetsutveckling och ledarskap (KMT220)

Anmälningskod: MDH-24107 Datum: 2017-11-07 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-151
Moment:
Upprop, data för gruppering
Anmälningskod: MDH-14056 Datum: 2018-01-23 Tid: 08:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
För att behålla din plats:
1/ kursregistrera dig och skaffa studentkonto senast 180119 via MDH webb
2/ logga in på Lärplattformen till kursens hemsida från 180123 kl. 08.00 och läs informationen där och fyll sedan i och lämna in uppropsdokumentet där senast 180125 kl. 23.59. Kurs och första tentamen ges på distans, omtentamen ges på Campus. Välkommen!

Kvantberäkningar och information (MAA509)

Anmälningskod: MDH-21043 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-154
Kontakt:
Moment:
Roll call

Labour Economics (NAA203)

Anmälningskod: MDH-23066 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Case
Kontakt:
Moment:
Lecture and Roll Call

Ledarskap i beteendevetenskapligt perspektiv (PSA104)

Anmälningskod: MDH-22050 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-208
Kontakt:
Moment:
Introduction to Leadership in behavioral science perspective

Linjär algebra (MAA153)

Anmälningskod: MDH-21039 Datum: 2017-11-07 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Lambda
Moment:
Roll call & Lecture 1

Linux operativsystem och utvecklingsmiljö (DVA233)

Anmälningskod: MDH-24046 Datum: 2017-11-07 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Beta
Moment:
Upprop och föreläsning (1-4)
  • Virtuella maskiner
  • Öppen mjukvara
  • Licenser
  • Linux
  • Kommandotolken

Linux operativsystem och utvecklingsmiljö, distanskurs (DVA239)

Anmälningskod: MDH-14002 Datum: 2018-01-15 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:

Lärande system (DVA427)

Anmälningskod: MDH-14118 Datum: 2018-01-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-606
Kontakt:
Moment:
U/Roll call and lecture 1

Makroekonomisk teori (NAA205)

Anmälningskod: MDH-13048 Datum: 2018-01-17 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-121
Kontakt:
Moment:
Roll call and lecture

Management i multinationella företag (FOA203)

Anmälningskod: MDH-13032 Datum: 2018-01-17 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Milos
Kontakt:
Moment:
Roll-call and introduction

Management och arbetsliv med VFU (FOA226)

Anmälningskod: MDH-13021 Datum: 2018-02-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion Kandidatuppsats i Företagsekonomi

Marknader och affärsrelationer med VFU (FOA223)

Anmälningskod: MDH-13043 Datum: 2018-02-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion Kandidatuppsats i Företagsekonomi

Maskinelement (PPU207)

Anmälningskod: MDH-24028 Datum: 2017-11-07 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filen
Kontakt:
Moment:
Upprop, F1

Matematisk logik med datainriktning (MMA130)

Anmälningskod: MDH-21059 Datum: 2017-11-07 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Case
Kontakt:
Moment:
Roll call + Lecture 1 part 1

Mekanik II (MFY007)

Anmälningskod: MDH-21051 Datum: 2017-11-07 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Pi
Kontakt:
Moment:
Upprop och lektionspass 1

Mekanik, dynamik (PPU200)

Anmälningskod: MDH-14036 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E310
Kontakt:
Moment:
Upprop, F1

Miljöteknik för ingenjörer (MTK201)

Anmälningskod: MDH-13067 Datum: 2018-01-16 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Pi
Moment:
Upprop

Modellbaserad utveckling (DVA436)

Anmälningskod: MDH-14059 Datum: 2018-03-26 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Moment:
Upprop

Modellteknik (PPU409)

Anmälningskod: MDH-24104 Datum: 2017-11-07 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
C103
Moment:
Upprop, intro

Mångkulturellt socialt arbete (SAA045)

Anmälningskod: MDH-22033 Datum: 2017-12-11 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C104
Moment:
Upprop

Nutida perspektiv på managementstudier (FOA315)

Anmälningskod: MDH-23027 Datum: 2017-11-10 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-302
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Nätverkstjänster (DVA228)

Anmälningskod: MDH-14039 Datum: 2018-01-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Kontakt:
Moment:
Upprop, föreläsning 1

Objektorienterad programmering (DVA222)

Anmälningskod: MDH-14003 Datum: 2018-01-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Beta
Kontakt:
Moment:
U/Upprop + M1

Omvärldsanalys som innovationsteknik (INO238)

Anmälningskod: MDH-24103 Datum: 2017-11-08 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L327ALC
Kontakt:
Moment:
Kursstart

Operativsystem (DVA315)

Anmälningskod: MDH-14042 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Pi
Kontakt:
Moment:
U/upprop Föreläsning 1

Plats, rum och rörelse (ITE306)

Anmälningskod: MDH-24087 Datum: 2017-12-11 Tid: 09:30-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L348
Moment:
Kursstart

Portföljteori I (MAA314)

Anmälningskod: MDH-21041 Datum: 2017-11-07 Tid: 18:15-22:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Kvällstid
Lokal:
Kappa
Kontakt:
Moment:
Roll call & Lecture 1

Processer för värdeskapande (INO213)

Anmälningskod: MDH-14047 Datum: 2018-03-26 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L327ALC
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Processmodellering (ERA311)

Anmälningskod: MDH-13018 Datum: 2018-01-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Pi
Kontakt:
Moment:
Roll call+ L1

Processoptimering (ERA303)

Anmälningskod: MDH-13020 Datum: 2018-03-26 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Kontakt:
Moment:
Roll call+ L1

Produktions- och logistikplanering (PPU411)

Anmälningskod: MDH-24079 Datum: 2017-11-07 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E310
Moment:
L1 Registration

Produktionsteknik (PPU104)

Anmälningskod: MDH-14078 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filharmonin
Kontakt:
Moment:
Upprop Föreläsning 1

Produktutveckling 2 (PPU410)

Anmälningskod: MDH-14067 Datum: 2018-01-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L249
Kontakt:
Moment:
Upprop

Programmering av mobila applikationer (DVA232)

Anmälningskod: MDH-24012 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Kontakt:
Moment:
Roll call + Introduction

Programvarutest (DVA434)

Anmälningskod: MDH-14032 Datum: 2018-01-15 Tid: 08:00-16:00
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Visit http://www.promptedu.se/testing-2018/

Projekt i nätverksteknik: utveckling av komplexa datornätverk (DVA227)

Anmälningskod: MDH-14090 Datum: 2018-01-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-121
Moment:
U/Upprop/Föreläsning 1

Projektledning (INO110)

Anmälningskod: MDH-24001 Datum: 2017-11-07 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filen
Kontakt:
Moment:
Upprop, kursinformation

Projektledning inom innovation och design (ITE419)

Anmälningskod: MDH-24074 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E205
Kontakt:
Moment:
Course start

Redovisning och revision (FOA216)

Anmälningskod: MDH-13041 Datum: 2018-02-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion Kandidatuppsats i Företagsekonomi

Redovisning och revision med VFU (FOA217)

Anmälningskod: MDH-13042 Datum: 2018-02-15 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion Kandidatuppsats i Företagsekonomi

Retorik och berättarteknik (ITE239)

Anmälningskod: MDH-24063 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Best Western Plaza Hotel
Kontakt:
Moment:
Kursupprop och översikt, Röda salen på Best Western hotel Plaza

Ritteknik och CAD, distanskurs (MTA101)

Anmälningskod: MDH-14057 Datum: 2018-01-15 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Upprop görs genom att skicka mail till läraren senast 18.01.15 (Obligatoriskt!). Webregistrering görs på studentportalen. Övrig info se kursens hemsida: http://zoomin.idt.mdh.se/course/mta101/

Robust elektronik för rymd- och flygtillämpningar (ELA304)

Anmälningskod: MDH-14084 Datum: 2018-03-27 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158

Sannolikhetslära (MMA306)

Anmälningskod: MDH-21062 Datum: 2017-11-06 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-121
Kontakt:
Moment:
Roll-Call + Lecture 1

Sjuksköterskans kärnkompentenser ur vårdteoretiska perspektiv (VAE103)

Anmälningskod: MDH-22056 Datum: 2017-12-11 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-043
Kontakt:
Moment:
Course Introduction

Sjuksköterskeprogrammet (GSV03)

Anmälningskod: MDH-52801 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Beta
Kontakt:
Moment:
Programupprop Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet (GSE03)

Anmälningskod: MDH-52800 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C103
Moment:
Upprop Sjuksköterskeprogrammet

Skrivande i ett medieperspektiv (SVA301)

Anmälningskod: MDH-21091 Datum: 2017-11-09 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Smärta och smärtbehandling (BMA053)

Anmälningskod: MDH-12013 Datum: 2018-02-19 Tid: 08:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Upprop sker på lärplattformen Blackboard måndag 19/2/-18 mellan 08:00-23:59

Specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad (VAE151)

Anmälningskod: MDH-22023 Datum: 2017-11-27 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Moment:
Kursupprop via lärplattform, förberedelse för GRU1 sam 30/11

Strategi och internationell marknadsföring (FOA308)

Anmälningskod: MDH-23038 Datum: 2017-11-06 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Moment:
Roll-call and Introduction

Stress- och konflikthantering (PSA110)

Anmälningskod: MDH-12068 Datum: 2018-03-26 Tid: 09:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-205
Kontakt:

Strukturmekanik 1 (BTA126)

Anmälningskod: MDH-23003 Datum: 2017-11-14 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
33%, Dagtid
Lokal:
Paros
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning

Svensk kriminallitteratur (LIA004)

Anmälningskod: MDH-11049 Datum: 2018-01-17 Tid: 08:00-19:00
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Upprop.
LIA004 Svensk kriminallitteratur är en distanskurs utan fysiska campusträffar. Uppropet sker genom att den som är antagen till kursen skickar ett mejl till kursansvarig Marie Öhman (marie.ohman@mdh.se) den 17 januari, någon gång mellan kl. 08.00 –19.00, och meddelar att man har för avsikt att gå kursen. Du kommer då att registreras på kursen och kursansvarig kommer att kontakta dig med mer information.

Systemiska angreppsätt för innovation (INO335)

Anmälningskod: MDH-24126 Datum: 2017-11-06 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L348
Kontakt:
Moment:
Course introduction, examinations etc.

Säkerhet i datornätverk (DVA211)

Anmälningskod: MDH-14081 Datum: 2018-01-15 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Lambda
Moment:
U/Upprop

Säkerhetskritiska system (DVA437)

Anmälningskod: MDH-24057 Datum: 2017-11-06 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-129
Moment:
Rollcall- Introduction + Project intro

Teknikillustration (ITE241)

Anmälningskod: MDH-14033 Datum: 2018-01-15 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning

Termodynamik (FYA011)

Anmälningskod: MDH-11007 Datum: 2018-03-27 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
A309 Tentum
Kontakt:

Tidiga faser inom innovation och design (ITE421)

Anmälningskod: MDH-14065 Datum: 2018-01-16 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L348
Kontakt:
Moment:
Introduction

Tillämpad matrisanalys (MAA704)

Anmälningskod: MDH-21044 Datum: 2017-11-07 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Milos
Moment:
Roll call and lecture 1

Tillämpad operationsanalys och logistik (PPU407)

Anmälningskod: MDH-14038 Datum: 2018-01-17 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3115
Kontakt:
Moment:
Upprop, Lektion 1

Tillämpad projektledning (INO237)

Anmälningskod: MDH-14050 Datum: 2018-01-16 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Kursstart

Typografi, layout och visuella texter (ITE243)

Anmälningskod: MDH-14035 Datum: 2018-01-16 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L260
Moment:
Upprop, intro

Tysk affärskommunikation (TYA105)

Anmälningskod: MDH-11030 Datum: 2018-01-18 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Dagtid
Moment:
Tysk affärskommunikation.
För att behålla din studieplats behöver du skicka ett mejl till kursens lärare (christiane.lahusen@mdh.se) senast 18-01-2018 och meddela att du vill delta i kursen (digitalt upprop)

Tyska 1 i Tyskland (TYA113)

Anmälningskod: MDH-11181 Datum: 2018-01-19 Tid: 10:15-16:30
Studieort:
Tyskland
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R3-121
Kontakt:
Moment:
Upprop + introduktionsföreläsningar Tyska 1 i Tyskland

Tyska 2 (TYA205)

Anmälningskod: MDH-11162 Datum: 2018-01-18 Tid: 10:15-11:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-043
Kontakt:
Moment:
Tyska 2

Tyska 2 i Tyskland (TYA204)

Anmälningskod: MDH-11163 Datum: 2018-01-18 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Tyskland
Omfattning:
100%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Tyska 2 i Tyskland.
För att behålla din studieplats behöver du skicka ett mejl till kursens lärare (uwe.kjar@mdh.se) senast 18-01-2018 och meddela att du vill delta i kursen (digitalt upprop)

Tyska 3, specialarbete (TYA302)

Anmälningskod: MDH-11062 Datum: 2018-01-18 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
50%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Tyska 3 specialarbete.
För att behålla din studieplats behöver du skicka ett mejl till kursens lärare (uwe.kjar@mdh.se) senast 18-01-2018 och meddela att du vill delta i kursen (digitalt upprop)

Tyska i arbetslivet (TYA112)

Anmälningskod: MDH-11058 Datum: 2018-01-18 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Dagtid
Moment:
Tyska i arbetslivet.
För att behålla din studieplats behöver du skicka ett mejl till kursens lärare (christiane.lahusen@mdh.se) senast 18-01-2018 och meddela att du vill delta i kursen (digitalt upprop)

Underhåll och tillförlitlighet (PPU420)

Anmälningskod: MDH-24083 Datum: 2017-11-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E306
Kontakt:
Moment:
Upprop

Uppsats och metod i företagsekonomi (FOA141)

Anmälningskod: MDH-13068 Datum: 2018-01-22 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Paros
Moment:
Roll-call and introduction Thesis and Methods

Uppvärmningsteknik (ERA110)

Anmälningskod: MDH-23016 Datum: 2017-11-06 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-132
Moment:
Upprop och föreläsning

Utställningar och berättande (ITE233)

Anmälningskod: MDH-24051 Datum: 2017-11-06 Tid: 10:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
C106
Kontakt:
Moment:
Kursintro + introduktionsföreläsning

Utveckling av avioniksystem (FLA308)

Anmälningskod: MDH-14044 Datum: 2018-03-26 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-132
Kontakt:
Moment:
U/Kursupprop + Fö1

Validering och verifiering av mjukvara (CDT414)

Anmälningskod: MDH-24022 Datum: 2017-11-07 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-013ALC
Kontakt:
Moment:
Introduction/Roll-call

Vektoralgebra (MAA150)

Anmälningskod: MDH-21025 Datum: 2017-11-06 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Milos
Moment:
Upprop & Föreläsning 1

Vektoralgebra, grundkurs (MAA140)

Anmälningskod: MDH-21036 Datum: 2017-11-06 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
C103
Moment:
Upprop, föreläsning linjära ekvationssystem

Ventilationsteknik (ERA108)

Anmälningskod: MDH-13011 Datum: 2018-01-15 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Case
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Vetenskaplig metod 1 (OAH104)

Anmälningskod: MDH-23054 Datum: 2017-11-06 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
12%, Dagtid
Lokal:
Milos
Moment:
Upprop samt föreläsning

Virtuell vardagstyska (TYA002)

Anmälningskod: MDH-11055 Datum: 2018-01-18 Tid: 13:15-14:45
Studieort:
Ortsoberoende
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
R2-043
Kontakt:
Moment:
Tyska 1