Välkommen att samverka med MDH

Med 40 års erfarenhet av nära samarbeten och samverkan har MDH en unik kompetens och erfarenhet. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Kontakta oss gärna för en diskussion om vad vi kan göra tillsammans.

Jag vill...

 

 

Forsknings- och samverkansnyheter

  • Utvecklingen inom fordonsindustrin har gjort att fordonssystemen har blivit mer komplexa, eftersom de ska kunna utföra allt fler uppgifter. MDH-forskaren Matthias Becker har tittat närmre på hur fordonssystemen ska utvecklas för att kunna möta kravet om ökad funktionalitet.

  • KK-stiftelsen har beviljat MDH anslag till sju forskningsprojekt som genomförs i samverkan mellan högskola och näringsliv. Projekten får dela på 24 miljoner, samtidigt som näringslivet medverkar i projekten med personer och utrustning till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag.

  • Med insikter om barn, ungdomar och vuxnas olika behov skapas förutsättningar för bättre kunskapsinlärning och bemötande. Ta del av några av våra senaste böcker inom förskola och skola.