Bli mentor

Lär känna en student och dela med dig av dina erfarenheter! När du ställer upp som mentor får du en inblick i aktuell högskoleutbildning och en möjlighet att utveckla dina ledaregenskaper och kontaktnät med andra mentorer.

 

Det finns många program på Mälardalens högskola som utbildar inom områden med stark efterfrågan på arbetsmarknaden. Men det gäller för studenterna och arbetsgivarna att hitta varandra. Därför har Karriärtorget tagit fram mentorskapsprogrammet, ett koncept för att stärka relationerna mellan högskolans studenter och regionens arbetsgivare.

Ett syfte är att högskolan redan under studietiden ska kunna erbjuda studenterna tydlig arbetslivsanknytning, ge dem relevanta kontakter i arbetslivet och en god inblick i hur ett framtida arbetsliv kan se ut.

Varför bli mentor?

Mentorskap är roligt och berikande för båda parter - mentor och adept - och passar dig som vill utvecklas personligt och professionellt. Mentorskap är en form av kompetensutveckling som dessutom ger dig chansen att prata om din karriär och dela med dig av dina erfarenheter. Fokus i mentorskapet ligger på adepten och adeptens utveckling, men som mentor får du mycket på köpet. De frågor som din adept ställer kan ge dig nya infallsvinklar på din kompetens och ett tillfälle att reflektera över dina erfarenheter. Som mentor utvecklar du dessutom dina ledaregenskaper oavsett om du har en chefsbefattning eller inte, och du bygger ut ditt nätverk.

En mentor inspirerar och visar på möjligheter som adepten inte ser. Mentorn kan också vara stödjande och inspirerande. Men beslut och vägval ansvarar adepten själv för.

Fördelarna med mentorskap är många:

  • Insyn i högskolans utbildningar och deras innehåll.
  • Kunskap om hur en student tänker kring sina framtida arbetsgivare.
  • En möjlighet att möta en tänkbar, kommande rekrytering.

Mentorprogrammet läsåret 2017-2018

Mentorprogrammet ges i både Eskilstuna och Västerås och det är sökbart för studenter från alla utbildningsprogram vid MDH. För att både mentor och adept ska få ut så mycket som möjligt matchar vi så långt det är möjligt en student utifrån hans/hennes utbildning med en mentor med motsvarande eller likvärdig yrkesinriktning.

 

Är du intresserad eller har frågor så kontakta Karriärtorget på karriartorget@mdh.se. Tipsa också gärna personer i ditt kontaktnät som du tror skulle kunna passa som mentorer, att de kan anmäla sig till Karriärtorget. Rekryteringen av mentorer pågår som längst till 10 september, 2017. 

 

Anmäl ditt intresse

Anmälan är inte bindande, innan vi annonserar ut platserna till våra studenter stämmer vi av med dig att du kan ställa upp och vill bli mentor. (Antalet platser är begränsat.)

Upplägg

Under året kommer mentor och adept att träffas parvis, cirka två timmar/månad.
I mentorprogrammen ingår även fyra till fem gemensamma träffar inklusive uppstarten och avslutningen. I de gemensamma träffarna får du vid uppstartsträffen i oktober utbildning i vad mentorskap och adeptskap innebär, kommande träffar får du möjlighet att byta erfarenheter med andra mentorer och adepter, lyssna till föreläsningar och göra avstämningar. Sista gemensamma tillfället, i maj, är avslutning på mentorprogrammet. Samtliga gemensamma möten sker på kvällstid med lättare förtäring, oftast mellan kl. 17 och 19. 

Studenter kommer att kunna börja söka till mentorprogrammet efter den 1 maj. Det är också fritt fram för våra studenter att söka egna mentorer och på så sätt få tillträde till programmet. 

Vill du veta mer om mentorskap?

Kontakta Karriärtorget:
Telefontid tisdagar och torsdagar
kl. 8-12
021-10 70 90
karriartorget@mdh.se