Karriärdag för lärare och förskollärare

Våren 2018 anordnas karriärdagen för blivande förskollärare och lärare på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Dagen ger möjlighet för aktörer inom såväl kommunal som privat sektor att träffa studenter och berätta om sina verksamheter och karriärmöjligheter.

 

 

Inbjudan

Inbjudan till karriärdagen för lärare och förskollärare (pdf 222 kB)

Tid och plats

 

Tid:

Torsdag 8 mars, kl.08.15-14.00

Studenterna kommer 10.00.

Plats: Mälardalens högskola, Drottninggatan 12, plan 1, Eskilstuna. 

 

Anmälan

Den förlängda anmälningstiden har nu löpt ut då alla utställarplatser är fyllda. Kontakta Karriärtorget direkt på 021-1517 04 för eventuella återbud.

Besked om plats meddelas via e-post eller telefon. För urvals- och platsfördelningsprinciper se längre ner under rubriken Urval.  

Är du student anmäler du dig härifrån

Karriärdagens upplägg och syfte

Karriärdagen arrangeras av Karriärtorget och Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL). Syftet är att både vara en rekryteringsdag och en arbetsmarknadsdag för alla årskurser studenter och alla inriktningar. Arbetsgivare får möjlighet att visa upp sig, berätta om sin verksamhet, var man finns och vilka jobbmöjligheter man kan erbjuda.

Deltagare får en anvisad utställningsplats vid registreringen. För de som vill och som anmält sig före 2 februari, finns möjlighet till muntliga kortpresentationer på en särskild plats - ett "speakers corner" - i anslutning till utställningsytan. Presentationerna följer ett särskilt schema som delas ut vid registreringen.

Dagen är kostnadsfri, men förtäring, material och resor bekostar medverkande arbetsgivare själva. 

Mer information kommer första veckan i februari, och här kommer du också att hitta mallar och hjälpdokument, bland annat till den muntliga kortpresentationen.

Urval

Eftersom utställningsytan är begränsad kan vi inte lova att alla som anmält sig kan beredas plats. MDH kommer dock att försöka få med så många aktörer som möjligt under dagen, dels för att ge studenterna en god arbetsmarknadsorientering, dels för att ge bättre "liv" till dagen och visa på de jobbmöjligheter som finns efter examen eller till eventuella sommarjobb. Det kan innebära att MDH både måste begränsa den yta varje utställare har att disponera, samt det antal deltagare man anmält till dagen.

Vid behov kommer följande kriterier att beaktas:

  • har anmäld aktör samarbete eller avtal med MDH? (VFU-platser, branschråd, specifika avtal m m);
  • arbetsgivarens "storlek" och verksamhetsområde;
  • geografiskt läge (MDHs utbildningsregion är Sörmland - Västmanland. För övriga regioner gäller "ju närmare desto större chans att komma med");
  • ger urvalet en mix och helhetsbild av olika huvudmän på marknaden?

För de utställare som fått besked att de antagits till dagen kommer principen "först till kvarn" att tillämpas, det vill säga ju tidigare anmälan inkommit desto bättre utställarplats. Samma princip tillämpas bland de som anmält sig efter den 1 februari.