Seminarier och event

Att känna till varandras verksamheter, ha personliga kontakter och nätverk är en viktig grogrund för att etablera samverkan som arbetssätt. En del av Samhällskontraktet handlar därför om att skapa mötesplatser, sprida kunskap och skapa dialog via seminarier, event och sociala medier. Vi är övertygade om att när människor träffas på nya platser och i nya konstellationer väcks andra tankar och idéer än vad som uppstår på hemmaplan.