Styrelseordföranden om Samhällskontraktet

Möt Pär Eriksson, styrelseordförande i Samhällskontraktet. Här ger han kortfattat sin syn på satsningen.

Pär Eriksson, kommundirektör, Eskilstuna kommun

Vad betyder Samhällskontraktet för Eskilstuna kommun?

- Jag ser det som två delar, först den övergripande delen där Eskilstuna är inne i ett stort förändringsarbete där vi utvecklar industristaden för något annat. För att klara den processen är det viktigt att Eskilstuna knyter starka band till både Mälardalens högskola och Västerås stad. Den andra delen handlar om att lyfta och utveckla våra viktiga verksamheter - skola, omsorg och rekryteringar till kommunen.

Vad kan din personal få ut av ökade kontakter med högskolan?

- Alla anställda i kommunal verksamhet är oerhört skickliga på det praktiska, men ibland saknas ett stöd från den akademiska världen, något som dessutom säkerligen skulle kunna stimulera många anställda. Samhällskontraktet öppnar dörrar och vi ges möjlighet att ta del av: vad är det nya, vad säger vetenskapen? Som jag ser det är det en bred kompetensutveckling, där många hundra personer kommer att höja sin kunskapsnivå och vidga sitt synsätt. Något som kommer hela kommunen till nytta.