Kontakt

Är du nyfiken, har frågor, funderingar eller kanske synpunkter kring Samhällskontraktet - hör av dig!

Lotti Svebéus, processledare Samhällskontraktet

Lotti Svebéus har ett övergripande ansvar för att organisera och genomföra aktiviteter inom Samhällskontraktet. Processledaren ansvarar också för att verkställa styrelsens beslut och samordna arbetet i de olika verksamhetsområdena. Det är också processledarens uppgift att bygga nätverk lokalt, regionalt och nationellt och sprida information om vad som är på gång inom Samhällskontraktet.

Telefon: 021-10 31 20
E-post: charlotta.svebeus@mdh.se

Christine Gustafsson, Hälsoteknik

Christine Gustafsson är kontaktperson för utvecklingsområdet Hälsoteknik

Telefon: 016-15 34 69
E-post: christine.gustafsson@mdh.se

Anna Stålberg och Christine Gustafsson, MKHV

Anna Stålberg och Christine Gustafsson är delprocessledare för Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd (MKHV).

Telefon: 021-10 13 92, 016-15 34 69
E-post: anna.stalberg@mdh.se, christine.gustafsson@mdh.se

Cecilia Vestman, MKL

Cecilia Vestman är verksamhetsledare för Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL).

Telefon: 016-15 51 08
E-post: cecilia.vestman@mdh.se

Magnus Hoppe, Hållbar samhällsutveckling

Magnus Hoppe är delprocessledare för samverkansområdet Hållbar samhällsutveckling (HSU).

Telefon: 021-10 73 85
magnus.hoppe@mdh.se,

Jonas Welander, Framtidens arbetsliv

Jonas Welander är delprocessledare för samverkansområdet Framtidens arbetsliv.

Telefon: 021-10 13 09
E-post: jonas.welander@mdh.se

Elisabet Christoffersson, administration

Elisabet är administratör och ansvarar bland annat för fakturahantering, diarieföring och konferensadministration.

Telefon: 021-10 13 83
E-post: elisabet.christoffersson@mdh.se

Anna Andersson Ax, kommunikation

Anna är kommunikatör och driver kommunikationsarbetet inom Samhällskontraktet, som exempelvis nyhetsbrev, trycksaker och webbplats. Hon är även kontaktperson för pressfrågor.

Telefon: 021-15 17 57
anna.ax@mdh.se