Kontakt

Är du nyfiken, har frågor, funderingar eller kanske synpunkter kring Samhällskontraktet - hör av dig!

Emma Mossberg, processledare Samhällskontraktet

Emma Mossberg har ett övergripande ansvar för att organisera och genomföra aktiviteter inom Samhällskontraktet. Processledaren ansvarar också för att verkställa styrelsens beslut och samordna arbetet i de olika verksamhetsområdena. Det är också processledarens uppgift att bygga nätverk lokalt, regionalt och nationellt och sprida information om vad som är på gång inom Samhällskontraktet.

Telefon: 021-10 13 96
E-post: emma.mossberg@mdh.se

Christine Gustafsson, MKHV

Christine Gustafsson är delprocessledare för Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV).

Telefon:  016-15 34 69
christine.gustafsson@mdh.se

Cecilia Vestman, MKL

Cecilia Vestman är verksamhetsledare för Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL).

Telefon: 016-15 51 08
E-post: cecilia.vestman@mdh.se

Magnus Hoppe, Hållbar samhällsutveckling

Magnus Hoppe är delprocessledare för samverkansområdet Hållbar samhällsutveckling (HSU).

Telefon: 021-10 73 85
magnus.hoppe@mdh.se,

Jonas Welander, Framtidens arbetsliv

Jonas Welander är delprocessledare för samverkansområdet Framtidens arbetsliv.

Telefon: 021-10 13 09
E-post: jonas.welander@mdh.se

Elisabet Christoffersson, administration

Elisabet Christoffersson är administratör och ansvarar bland annat för fakturahantering, diarieföring och konferensadministration.

Telefon: 021-10 13 83
E-post: elisabet.christoffersson@mdh.se

Anna Andersson Ax, kommunikation

Anna Andersson Ax är kommunikatör och driver kommunikationsarbetet inom Samhällskontraktet, som exempelvis nyhetsbrev, trycksaker och webbplats. Hon är även kontaktperson för pressfrågor.

Telefon: 021-15 17 57
anna.ax@mdh.se