Nära samverkan kring forskning och utveckling för regionens bästa

Genom Samhällskontraktet bedriver Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH en nära samverkan kring forskning och utveckling.

Samhällskontraktet är ett av de mest omfattande avtalen i Sverige när det gäller avtal mellan offentliga aktörer och högskola. Det var 2009 som MDH, Eskilstuna kommun och Västerås stad skrev under ett avtal tillsammans för en mer fördjupad samverkan. I juni 2014 anslöt sig Landstinget Sörmland och Region Västmanland till avtalet.

Bakomliggande punkter till Samhällskontraktet

  • Kommuner och landsting har en stark strävan mot ett allt bättre samhälle och vill att framtiden ska erbjuda en socialt hållbar och i övrigt god livsmiljö med en effektiv samhällsservice.
     
  • Kommuner och landsting måste ha en förmåga att rekrytera och behålla talangfulla medarbetare som med sin kompetens och kunskap skapar tillväxt och välfärd. 
     
  • Förutsättningar för högskolor och universitet förändras i snabb takt. För högskolans del innebär det än högre kvalitet i forskning och utbildning. Studenterna har ett alltmer ökat behov att skapa nära kontakter med arbetslivet i form av exempelvis praktikplatser och examensjobb, något en samproducerande högskola medför.
     
  • Det finns ett stort behov att professionalisera och effektivisera samverkan mellan offentlig sektor och akademi. Det behövs helt enkelt en överföring av kompetens för att på bästa sätt utveckla våra skolor på olika nivåer, från grundskola till högskola.