Om Samhällskontraktet

Samhällskontraktet handlar om att med gemensamma krafter och resurser utveckla vår region. Som ett nav i denna kraftsamling finns högskolan, kommunerna och landstingen.

Sedan 2009 har MDH, Eskilstuna kommun och Västerås stad arbetat tillsammans inom samverkansprojektet Samhällskontraktet. I juni 2014 anslöt sig Landstinget Sörmland och Region Västmanland till avtalet som nu är värt totalt 61 miljoner kronor. Detta gör Samhällskontraktet till ett av de mest omfattande avtalen i Sverige när det gäller avtal mellan offentliga aktörer och högskola.

Som parter i Samhällskontraktet är vi eniga om att kompetensförsörjningen är den enskilt viktigaste komponenten i den regionala utvecklingen. Vår ambition är tydlig: Vi behöver höja utbildningsnivån. Och här spelar högskolan en nyckelroll som kompetensförsörjare inom såväl skolans som vårdens verksamheter.

Studenter vid MDH ska få jobb i vår region. Vi är därför stolta över att kunna erbjuda studenter på högskolan karriärutveckling från dag ett.

Samhällskontraktet är också ett samspel mellan forskare och praktiker, där vi tillsammans utvecklar idéer och sprider nyvunna erfarenheter och kunskaper i båda riktningar. Kärnan i Samhällskontraktet är långsiktighet och att forsknings- och utvecklingsprojekten har sitt ursprung i verksamheterna. På så vis arbetar vi i Samhällskontraktet med verkliga frågor, problem och utmaningar - något som gör att resultaten gagnar såväl medarbetare, medborgare och organisationer.

Det faktum att den globala världen har blivit lokal gör att vi befinner oss i en tid av ökad komplexitet och ökad osäkerhet. Det kräver förmåga att identifiera nya arbetssätt och utveckla nya strategier. Och här är samproduktion och samverkan ett centralt inslag för hur vi skapar ny kunskap.

Som parter fortsätter vi att utveckla Samhällskontraktet till en strategisk, långsiktig och stabil arena för kunskapsutveckling där regionens bästa står i fokus.