Mälardalens kompetenscentrum för lärande

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning, kompetensutveckling och forskning inom utbildningsvetenskap. Genom MKL samverkar högskolan med förskolor och skolor i Sörmland och Västmanland.

 

 

Nytt år för MKL

I den verksamhetsplan för 2018 som styrgruppen tagit fram finns en ny stor satsning på ett forsknings- och utvecklingsprogram kring framtidens förskola och skola med fokus på digitalisering och hållbarhet.

Styrgruppens ordförande Pia Lindberg berättar mer

Sök till höstens kurser

Vi erbjuder ständingt utbildning för personal i förskola och skola men nu finns det extra många kurser att söka för dig som vill utöka din kompetens i höst. Kom ihåg att söka höstens kurser innan 16 april.

Här finns vårt kursutbud.

Kontakt med MKL

Det finns flera sätt för dig att hålla kontakt med oss inom MKL.

 

 

Kalender