Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV)

Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) är en del av Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland. Det övergripande målet för MKHV är att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom området hälsa och välfärd.

 

 

Ansök om samverkanscheck

Nu utlyser MKHV samverkanscheckar, värda 50 000 – 100 000 kronor, och som kan användas för att täcka en del av kostnaderna i ett projekt, förstudie eller liknande inom något av områdena barn och unga, personer med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa samt äldre. Utlysningen av samverkanscheckar pågår 5 februari - 14 mars 2018.

Så gör du en ansökan

 

Våra forsknings- och utvecklingsprojekt

Inom MKHV drivs flera forsknings- och utvecklingsprojekt inom hälsa- och välfärdsområdet.

Våra projekt

Kontakta oss!

För att underlätta samverkan har vu byggt upp ett kontaktnät där varje organisation har utsett sina nyckelpersoner.

Kontakta oss inom MKHV

 

Arrangemang inom MKHV