Mångfaldsdagar 2017

Varje år arrangerar Samhällskontraktet, i samverkan med näringslivet, mångfaldsdagar.

Mångfaldsdag i Eskilstuna: Väx genom mångfald

Den 17 maj 2017 arrangerades Mångfaldsdagen i Eskilstuna under rubriken: Väx genom mångfald. Runt 100 personer som arbetar med HR-frågor, chefer och företagsledare tog del av inspirerande föreläsningar, konkreta verktyg och goda exempel på effektivt mångfaldsarbete.

Arrangörer

Mångfaldsdagen arrangeras av Samhällskontraktet, i samverkan med Arbetsförmedlingen, Munktell Science Park och Östsvenska Handelskammaren.

Mångfaldsdag i Västerås: Har du råd att inte arbeta med mångfald?

Den 20 oktober 2017 arrangerades Mångfaldsdagen I Västerås under rubriken: Har du råd att inte arbeta med mångfald? Runt 130 personer som arbetar med HR-frågor, chefer och företagsledare tog del av spännande och inspirerande personliga berättelser, faktakunskaper och konkreta verktyg för att bedriva ett utvecklingsarbete kring mångfald.

Arrangörer

Mångfaldsdagen arrangeras av Samhällskontraktet, i samverkan med ABB, VLT, Handelskammaren Mälardalen, Länsstyrelsen i Västmanland och Arbetsförmedlingen.