Bemötandedagarna 2017

Bemötandedagarna är en kompetensutvecklingsdag för dig som medarbetare inom Samhällskontraktets parter. Årets bemötandedagar ägde rum både den 3 oktober på MDH i Västerås och den 4 oktober på MDH i Eskilstuna.

Konferensen bjöd på lärorika, inspirerande och utmanande dagar där de omkring 600 deltagarna fick chans att reflektera över olikheter, värderingar och fördomar i möten med andra människor.

Se filmer från Bemötandedagarna 2017

Andreas Ring, före detta polis och instruktör i att förebygga våldsbejakande extremism, föreläste om hur man kan förebygga radikalisering.
 

Marie Ernsth-Bravell, docent vid Institutet för gerontologi, äldrestrateg i Jönköpings kommun och legitimerad sjuksköterska, föreläste om åldrandet ur olika perspektiv och om det "normala åldrandet" finns.

Tomas Gunnarsson, även känd som Genusfotografen, föreläste om hur idéer om vem som är "normal" skapas i bilder och hur bilder antingen kan begränsa eller kittla vår fantasi om vilka vi kan vara.

Karin Arnholm, forensisk barnmorska på Mälarsjukshuset i Eskilstuna, föreläste om att möta den sexuellt våldsutsatta.

 

 

Gustaf Deticek Svensson, förskolelärare och projektledare för En jämställd förskola, nu bryter vi mönstret, föreläste om en jämställd förskola och det utbildningspaket som MDH och Eskilstuna kommun har lanserat.

Runt 600 medarbetare från kommun, stad, landsting, region och högskola deltog vid Bemötandedagarna. Här berättar några av dem varför de valde att gå på konferensen och de upplevde dagarna.

Bakom Bemötandedagarna står Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland. Här berättar arrangörerna om konferensen.

2017 års konferens erbjöd tre gemensamma föreläsningar och möjlighet att välja mellan åtta parallellseminarier.