Bemötandedagarna

Bemötandedagarna är en kompetensutvecklingsdag för dig som medarbetare inom Samhällskontraktets parter. Årets bemötandedagar äger rum den 3 oktober på MDH i Västerås och den 4 oktober på MDH i Eskilstuna. Boka in det i kalendern redan idag! Anmälan öppnar den 21 augusti.

Konferensen bjuder på lärorika, inspirerande och utmanande dagar där du som deltagare får chans att reflektera över olikheter, värderingar och fördomar i möten med andra människor.

Årets program: tre huvudföreläsare och åtta seminarier

Andreas Ring: Förebygg radikalisering

Andreas Ring föreläser om bemötandet vid förebyggande arbete mot radikalisering.

Andreas är före detta polis och instruktör i att förebygga våldsbejakande extremism.

Han har representerat svensk polis i EU-nätverket RAN-POL som arbetar praktiskt för att motverka radikalisering. Idag utbildar han medarbetare och chefer genom konceptet ”Radikalisering – upptäck och förebygg”.

Marie Ernsth-Bravell: Det "normala" åldrandet

Marie Ernsth Bravell föreläser om det ”normala åldrandet”, om det finns och hur det ser det ut i så fall.

Marie Ernsth-Bravell är docent vid Institutet för gerontologi och äldrestrateg i Jönköpings kommun.

Hon är legitimerad sjuksköterska och har disputerat i gerontologi.

Genusfotografen: Du kan inte bli vad du inte kan se

Thomas "Genusfotografen" Gunnarsson föreläser om hur idéer om vem som är "normal" skapas i bilder och hur bilder antingen kan begränsa eller kittla vår fantasi om vilka vi kan vara.

Thomas bloggar och föreläser om genustänk i bilder och normkritisk bildanalys.

Seminarier att välja mellan

Efter de tre huvudföreläsarna ges flera seminarier som du kan välja mellan. Seminarierna leds av medarbetare från alla parter inom Samhällskontraktet.

I år ges följande seminarier:

  • Bästa möjliga möte
  • Nyanlända barn och ungdomars integration och jämställdhetsutveckling
  • Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning i Västmanland
  • Håll i och håll ut! Det kan leda till att ni blir bäst i Sverige!
  • Jämställd förskola – Nu bryter vi mönstret
  • Vilken familjeform ska vara norm?
  • Hur kan man möta asylsökande och nyanlända unga i samtal om hälsa?
  • Att möta den sexuellt våldsutsatta