Professur till Alva Myrdals minne

Sedan 2008 finns en gästprofessur till Alva Myrdals minne inrättad vid Mälardalens högskola. Professuren vill hedra Alva Myrdals gärning som forskare, politiker och samhällsdebattör. I år välkomnar Mälardalens högskola Imelda Coyne som gästprofessor.

 

Gästprofessuren finansieras av Samhällskontraktet. Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland samverkar för att stärka regionen.

Gästprofessuren kan variera tematiskt och innehållsmässigt på områden som har en direkt eller indirekt koppling till Alva Myrdals insatser under 1930-talet för människors välfärd och familjepolitikens omvandling. Forsknings- och utvecklingsarbetena bör i vid bemärkelse gälla områden som välfärd, arbetsliv, utbildning, internationellt samarbete, genus- och värdefrågor.

Innehavaren av gästprofessuren bör vara en internationellt etablerad och välrenommerad professor med forskning inom ett eller flera av områdena välfärd, arbetsliv, utbildning, internationellt samarbete, genus- och värdefrågor.

Gästprofessuren omfattar en period på tre terminer. Innehavare av gästprofessuren 2015-2016 är Imelda Coyne, professor vid Trinity college i Dublin, Irland.

Maja Söderbäck och Lena Almqvist vid akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) kommer att vara värdar för Imelda som startade sitt uppdrag den 1 februari 2016. Imelda Coyne kommer att tillhöra forskargruppen Chip^4 vid HVV.

Årets Alva Myrdal professur

Läs mer om Imelda Coyne.