Konferenser

Varje år arrangerar Samhällskontraktet Bemötandedagar och Mångfaldsdagar.

 

 

Bemötandedagarna

Bemötandedagarna är en kompetensutvecklingsdag för dig som medarbetare inom Samhällskontraktets parter.

Bemötandedagarna 2017

Mångfaldsdagen

Mångfaldsdagen vill ge dig nya kunskaper, energi och lust att arbeta mer effektivt med mångfaldsfrågor.

Mångfaldsdagen 2017