Konferenser

Varje år arrangerar Samhällskontraktet Bemötandedagar och Mångfaldsdagar.

 

Bemötandedagar

Bemötandedagarna är en kompetensutvecklingsdag för dig som medarbetare inom Samhällskontraktets parter.

Bemötandedagarna 2017

Mångfaldsdagar

Mångfaldsdagarna vill ge dig nya kunskaper, energi och lust att arbeta mer effektivt med mångfaldsfrågor.

Mångfaldsdagar 2017