Hälsoteknik

Hälsoteknik är ett av Samhällskontraktets utvecklingsområden. Fokus ligger på att utifrån ett användarperspektiv öka kunskapen om möjligheter med tekniska hjälpmedel inom vård och omsorg.

Inom utvecklingsområdet Hälsoteknik är Samhällskontraktet involverat i flera pågående satsningar i regionen. Ett exempel är de Vinnovafinansierade testbäddsprojekten av JustoCat i Eskilstuna och Västerås.

Christine Gustafsson, forskare vid Mälardalens högskola, med RoboCat

Tidigare pilotstudier av robotkatten JustoCat som genomförts på ett Attendo Care-boende i Eskilstuna kommer att följas upp.

Testerna har visat lovande resultat vad det gäller att vissa personer med långt framskriden demens blev lugnare med hjälp av robotkatten. I vissa fall kunde även robotkatten väcka personernas minnen av deras egna katter till liv.

Genom Samhällskontraktet har Christine Gustafsson fått medel för att kunna ta fram 40 katter som ska användas i vidare forskningsstudier. Studierna genomfördes under 2014 på demensboenden i Eskilstuna kommun och Västerås stad.

Samhällskontraktet ingår även i arbetet om en ämnes- och akademiövergripande satsning på hälso- och välfärdsteknik inom MDH.