Hållbar samhällsutveckling

Ett av Samhällskontraktets samverkansområden är Hållbar samhällsutveckling (HSU). HSU:s vision är att verka för social hållbarhet genom att aktörerna samverkar för att formulera problem och samproducera kunskap för att lösa dessa. Problemen kan ha tekniska, miljömässiga, ekonomiska, samhälleliga och organisatoriska aspekter.

 

illustration Linn Eldin

Flera forskningsprojekt bedrivs inom HSU, till exempel:

Läs mer under Projekt .

Utöver detta genomför HSU andra aktiviteter för att inspirera, informera och stimulera till diskussion kring frågor som rör social hållbarhet.