Samhällskontraktets kalender

 • ”Mälardalen – först i Sverige med basinkomst”

  24 jan 2018 | Föreläsningar och seminarier

  Är detta något som kommer att stå på löpsedlar runt om i landet om några år? Det talas allt mer om basinkomst eller medborgarlön, d.v.s. en icke-villkorad ersättning baserad på medborgarskap. Idag finns försök i bland annat Finland, Italien och Nederländerna.

 • Karriärdagen för sjuksköterskor

  1 feb 2018 | Konferenser och evenemang

  Karriärdagen för sjuksköterskor ger möjlighet för aktörer inom landsting, kommunal eller privat sektor och sjuksköterskestudenter vid MDH att träffas och knyta värdefulla kontakter.

 • Inspirationsdag för VFU-handledare i Västerås (fullbokat)

  15 feb 2018 | Konferenser och evenemang

  Lyssna till välkända forskare, delta i workshops och utbyta erfarenheter kring handledaruppdraget. Denna gång ligger fokus på Peer learning - samlärande för studenter i par under VFU.

 • Exjobbsdagen i Västerås

  20 feb 2018 | Konferenser och evenemang

  Exjobbsdagen erbjuder arbetsgivare och studenter att mötas för att prata om möjligheter till examensarbeten.

 • Samhällskontraktet bjuder, i samarbete med akademin för hälsa, vård och välfärd vid MDH in till en halvdagskonferens den 14 mars om nyanlända och ensamkommande ungdomars integration och jämställdhetsutveckling.

 • Samhällskontraktet bjuder, i samarbete med akademin för hälsa, vård och välfärd vid MDH in till en halvdagskonferens den 15 mars om nyanlända och ensamkommande ungdomars integration och jämställdhetsutveckling.

 • Karriärdagen för lärare och förskollärare

  21 mar 2018 | Konferenser och evenemang

  Välkommen att vara med på vår karriärdag för blivande lärare och förskollärare.

 • MDH-forskare medverkar i föreläsningsserie om valet 2018

  21 mar 2018 | Föreläsningar och seminarier

  Under våren anordnar Eskilstuna kommun tillsammans med MDH och Radio Sörmland en föreläsningsserie för gymnaiseungdomar och allmänhet under namnet Upplyst. Denna gång är temat valet 2018 och medverkar gör bland andra MDH:s statsvetare Terence Fell.

 • Jobbar du med eller ska du jobba med åldrande personer med intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning? varmt välkommen på en föreläsning med Barry Karlsson, specialist i neuropsykologi, verksam som forskare och utredare och handledare inom neuropsykiatriska verksamheter!