MITC

Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) kom till för att bättre matcha näringslivets behov med högskolans behov och snabba upp och styra processen samt hitta nya sätt att omsätta kompetens till konkurrenskraft.

Industrins utmaningar i fokus

I MITC agerar parterna gemensamt kring industrins utmaningar med hjälp av forskning, utveckling och kunskapsöverföring. Det sker dels via konkreta projekt, men även genom att utveckla nya former för samverkan så att den blir så effektiv och framgångsrik som möjligt för att vässa förutsättningarna för framgångsrika projekt och på så sätt stärka konkurrenskraften i tillverkningsindustrin. Fokus ligger dels på att generera konkreta forskningsprojekt, men även att agera mäklare mellan studenter och exjobb ute på företag.

Koordinatorer agerar mäklare mellan högskola och näringsliv

På akademin för innovation, design och teknik (IDT) på Mälardalens högskola har MITC ett antal koordinatorer med ansvar för de arbetsområden som står i fokus för MITC:

  • Produktion
  • Produktutveckling
  • Innovation
  • Energi- och miljöeffektivisering.

De är forskare, lärare och specialister vid akademin vilket ger såväl kunskap om, som närhet till, de forskningsutmaningar som dyker upp på akademin.

 

Mer information

MITC:s webbplats

Nyhetsartikel om MITC

Kontaktperson: Anna Bird, anna.bird@mdh.se , 016-15 51 95